Molenlanden

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap

  •   84 keer gelezen

In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Al deze mensen, dus ook met een beperking, moeten zo volwaardig en gelijkwaardigheid mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Deze afspraak is vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit geldt voor wonen, werken, vervoer, onderwijs, recreatie, sport en toegankelijkheid.

Het VN-verdrag is niet vrijblijvend. Gemeenten moeten met een plan komen over hoe zij de doelstellingen gaan realiseren. Binnen 2 jaar moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. In het VN-verdrag is ook aangegeven dat bij planvorming en uitvoering nauw samengewerkt moet worden met mensen met een al dan niet zichtbare beperking.

Molenlanden
Op weg naar de gemeente Molenlanden is samen met de adviesorganen aan de slag gegaan met de uitwerking van het VN-verdrag. Er is een inventarisatie gemaakt na een verzoek van Zedje, de Seniorenraad en de beide Wmo-adviesraden van de gemeente Giessenlanden en Molenwaard. En er is een werkgroep gevormd om gelijkwaardige deelname aan onze maatschappij mogelijk te maken.. De werkgroep begint met de onderwerpen: toegankelijkheid van evenementen, (openbare) gebouwen/bouwplannen en sportvoorzieningen voor mensen met een beperking. Op de agenda staan verder: toegankelijk taalgebruik en de bewustwording van het VN-verdrag in de samenleving in de breedste van het woord.

Ambassadeur
Er moet veel gedaan worden om gelijkwaardigheid in onze toekomstige gemeente Molenlanden mogelijk te maken. Hier zetten de gemeenten, gehandicaptenplatforms en adviesorganen zich voor in.

Eric Grip is, behalve lid van de gehandicaptenplatforms, ook ambassadeur van het VN- verdrag. Zijn taak is om de (toekomstige) gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden een handvat aan te reiken, advies te geven, het VN-verdrag te promoten en de voortgang te bewaken.

Alle hulp is welkom!
We zoeken mensen om het VN-verdrag in Molenlanden uit te voeren. Heeft u een beperking of begeleidt u inwoners met een beperking? Help ons om een drempelvrije gemeente te worden!

Wilt u meehelpen? U bent van harte welkom! Voor meer informatie: neem contact op met: Eric Grip, VN-ambassadeur: grip0014@ziggo.nl of bel 06 24 80 347