Foto: Gemeente Molenlanden

Openbare zitting Centraal Stembureau op 4 februari

  •   keer gelezen

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het Centraal Stembureau (CS) in een openbare zitting over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten en de hierop voorkomende aanduidingen en kandidaten.

Ook nummert het Centraal Stembureau in deze zitting de lijsten. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentekantoor, Groeneweg 33 in Hoornaar. U bent hierbij van harte welkom.

U kunt de zitting ook via een livestream volgen. Wilt u digitaal bezwaar maken tegen een besluit, dan moet u dit kenbaar maken aan de griffie van gemeente Molenlanden. Zij zorgen er dan voor dat u digitaal kunt inspreken. De contactgegevens van de griffie zijn: griffie@jouwgemeente.nl

Direct na de zitting worden het proces-verbaal over de genomen besluiten en de nummering van de kandidatenlijsten openbaar gemaakt.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.