<p>&ldquo;Samen een klimaat van aandacht cre&euml;ren, daar gaat het om.&rdquo; </p>

“Samen een klimaat van aandacht creëren, daar gaat het om.”

(Foto: Gemeente Molenlanden)

Meidenclub Nieuw-Lekkerland: gezelligheid, knutselen én goede gesprekken

  •   keer gelezen

Het jeugdhonk van Nieuw-Lekkerland is deze donderdagmiddag gevuld met kerstmuziek en het lachen en kletsen van een groep jonge meiden. Ze zijn druk in de weer om kerstballen en kerststerren zo mooi mogelijk te versieren en hebben het heel goed naar hun zin. 

De Meidenclub is een initiatief dat nu enkele maanden loopt en een succes is. Lucy van Beek van Jong Molenlanden is de drijvende kracht erachter. “In het begin moesten we even zoeken naar de juiste leeftijdscategorie; we mikten eerste op een oudere doelgroep, maar pas toen we de leeftijd verlaagd hadden naar 10 jaar, ging het lopen. Belangrijk is dat de drempel zo laag mogelijk is. Er is geen lidmaatschap, je mag komen wanneer je wilt en het is gratis.” Het is een goede aanpak, zo blijkt wel uit de reactie van Nathalie, één van de meiden die er elke week is. “Het is echt zo leuk hier. Je kunt je creativiteit kwijt en het is altijd heel gezellig met de andere meiden.” 

Maar de Meidenclub draait niet alleen om gezelligheid. Het vroegtijdig signaleren van problemen en het zoeken van oplossingen in de eigen omgeving is een belangrijk doel. Wethouder Lizanne Lanser: “Daardoor kun je voorkomen dat er meteen naar de jeugdzorg gestapt wordt. Wij geloven erin dat onze inwoners daar een heel belangrijke rol kunnen spelen. Samen een klimaat van aandacht creëren, daar gaat het om. En mocht professionele zorg toch nodig zijn, dan kunnen we daar vroeg bij zijn.” 

Open sfeer

Lucy vult haar aan: “De meiden hebben er veel aan. De sfeer is heel open, we hebben al gesprekken gehad over bijvoorbeeld wat het betekent om transgender te zijn. Dat gaat ook beter omdat er geen jongens bij zijn. Meiden onder elkaar kunnen toch makkelijker over gevoelens praten.” Het succesvolle idee van de Lekkerlandse club wil de gemeente graag ook in andere kernen van Molenlanden invoeren. Lizanne Lanser: “We zijn in onder meer Arkel, Bleskensgraaf en Groot-Ammers al concreet op zoek naar plekken voor een jeugdhonk, om daar gelegenheid voor te bieden.” 

Naast de locatie is natuurlijk de begeleiding een voorwaarde. Lucy: “Het is de bedoeling dat ik mijn werk hier op een gegeven moment overdraag aan vrijwilligers uit het dorp, zodat ik elders een Meidenclub op kan zetten.” En Lizanne: “Zo maken we gebruik van de kracht van de samenleving om onze jongeren op te vangen en te helpen.

------------------------------------------------------------

In Molenlanden willen we kinderen zo kansrijk, gezond en veilig als mogelijk laten opgroeien in hun eigen omgeving. Door mensgerichte en daadkrachtige jeugdhulp, die past bij Molenlanden. We zetten het kind en zijn gezin centraal. Met aandacht voor ieders rol, zowel van de professionals, de ouders/verzorgers als de omgeving. Want een vraag hoeft geen probleem te worden en zorg kan soms anders worden ingezet. Daarbij maken we meer dan ooit de beweging naar hulp vroegtijdig en dichtbij. Met een scherper oog voor achterliggende oorzaken, het versterken van eigen kracht en ontwikkeling van talenten. In de rubriek ‘De weg vooruit’ laten we zien hoe we concreet invulling geven aan onze doelen op het gebied van jeugdhulp. Deze keer gaan we langs bij de meidenclub in Nieuw-Lekkerland.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.