Foto: Stockfoto

Vuurwerk en vernielingen

  •   keer gelezen

Op verschillende plaatsen in onze gemeente wordt vuurwerk afgestoken. Dit kan zorgen voor overlast en risico’s met zich mee brengen. Vuurwerk in huis geeft een verhoogde kans op brand en het kan ontploffen. Daarnaast wordt vuurwerk vaak gebruikt bij vernielingen.

Landelijk vuurwerkverbod

Vuurwerk mag normaalgesproken alleen afgestoken worden in een korte periode rond de jaarwisseling. Door dit jaar geen oudejaarsvuurwerk af te steken draagt iedereen bij aan het ontlasten van de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s. Het landelijke verbod op oudejaarsvuurwerk geldt helaas ook dit jaar weer.

Melden werkt!

Wij willen onveilige situaties voorkomen. Daarom vragen wij u om vernielingen en bezit en gebruik van zwaar en gevaarlijk illegaal vuurwerk te melden. Dit kan bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Jaarlijks melden 17.000 mensen anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Hiermee worden dagelijks zaken opgelost of daders opgespoord.

Getuige? Bel 112

Bent u getuige van een vernieling of het afsteken van zwaar vuurwerk (dus geen categorie F1, fop- en schertsvuurwerk)? Bel dan direct 112, zodat de daders op heterdaad betrapt kunnen worden. Ook al vluchten daders weg, u kunt doorgeven welke kant ze op gaan en de politie zo op het juiste spoor zetten.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.