Foto: FERRY VERHEIJ

Column Theo Segers: ‘De geketende burgemeester’

  •   keer gelezen

‘Een burgemeester is als een fiets, zonder ketting is hij niets.’ Een woordspeling die door veel burgemeesters wordt gebruikt. Alle burgemeesters in Nederland hebben een ambtsketen en zijn daar trots op. Onlangs hield de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een rondgang bij verschillende burgemeesters over hoe ze ‘hun’ ambtsketen ervaarden. In het VNG magazine is een weergave te lezen. 

Met een keten om ben je meteen de burgemeester. Anders voor vele mensen een vrouw of man in een (mantel)pak. Bij Koninklijk Besluit is in 1852 bepaald dat de ambtsketen van zilver moet zijn met een penning. Die penning is omkeerbaar. Aan de ene zijde is het wapen van de staat der Nederlanden te zien. Op de andere zijde staat het wapen van de gemeente: bij ons dus van Molenlanden. Tegen kinderen zeg ik vaak: ‘ik heb twee ‘bazen’: de Koning en de gemeenteraad; dat is ook te zien aan de penning van de keten.’ In de begeleidende instructie -toen de ambtsketen werd ingesteld- staat te lezen, dat de burgemeester de keten behoort te dragen in tijden van oproer. En dat gebeurde ook. De burgemeester als hoofd van de politie liep toen met keten om en een sabel in de hand het oproer tegemoet. Op zo’n manier in vol ornaat handhaven zou nu niet meer werken.

Deze instructie kwam in de tijd dat de burgemeester van buitenaf kwam en wat onbekender was. De brandweer en politie konden zo zien wie de burgemeester was. Overigens ben ik ook een keer weggestuurd toen ik kwam kijken bij een brand: ‘Tja, iedereen kan wel zeggen dat die de burgemeester is.’ Maar langzamerhand ben ik bij de meeste hulpverleners wel bekend.

De vorm van de keten is niet aan regels gebonden. Die van Molenlanden is speciaal voor de nieuwe gemeente door een lokale edelsmid, Chris Sommer, gemaakt. Prachtig uitgevoerd en speciaal afgesteld op het postuur van de drager. De keten bestaat uit 20 elementen waarop een kenmerkende afbeelding staat van een van de 19 dorpen en de stad Nieuwpoort.

Als je deze column leest is de eerste kinderburgemeester van Molenlanden geïnstalleerd. Ook Fedde Linneweever heeft een speciale ambtsketen. Ook hij zal bij bijzondere momenten zijn keten dragen. Trouwens ik vind het woord ‘keten’ mooier; want ‘een hond heeft een ketting, een burgemeester een keten.’


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.