Foto:

Respect en tolerantie voor LHBTI in Molenlanden

  •   keer gelezen

Vanochtend hees wethouder Lizanne Lanser de regenvloogvlag bij het gemeentekantoor in Hoornaar. Hiermee geeft de gemeente in het kader van Coming Out Day opnieuw aandacht op het vergroten van het respect, tolerantie en acceptatie voor seksuele- en genderdiversiteit. ‘Het verdient continu onze inzet om dit bespreekbaar te maken, met wederzijds begrip voor elkaars verhaal.’

Geen ruimte voor discriminatie
Op Coming Out Day wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor gelijkwaardigheid; iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Ook Molenlanden steunt de beweging naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin geen ruimte is voor discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen, maar voor acceptatie.

Wethouder Lanser: “Deze dag staat onder andere symbool voor het doorbreken van het taboe voor discriminatie van LHBTI’ers. En dat we de ruimte geven aan wederzijds begrip voor elkaar. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook. In mijn ogen doe je dat door naar elkaar te luisteren, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Net als vorig jaar zet ik de gesprekken voort met inwoners, diverse professionals op scholen en zorg, het jongerenwerk en sportclubs om van hen te horen wat er leeft en speelt. Zodat we initiatieven die zij zelf willen ondernemen kunnen ondersteunen.”

Plannen
De raad besloot in het voorjaar dat de gemeente moet meedenken met bijvoorbeeld kerken en verenigingen, daarin een ondersteunende rol speelt en contact onderhoudt. Lanser: ‘Het initiatief laat ik over aan de samenleving, de gemeente ondersteunt waar dat gewenst is.’

Het komende jaar staan verschillende dingen gepland. Zo gaat Jong Molenlanden via sociale media aandacht vragen voor LHBTI, diversiteit en anders zijn. Met de Gorcumse Regenboogalliantie (een werkgroep van COC Rotterdam) worden activiteiten georganiseerd. Met scholen wordt bekeken wat ze nodig hebben en wat de gemeente kan bieden.

Bij verenigingen in Molenlanden zijn inmiddels elf vertrouwenspersonen opgeleid en de gemeente is met het Sociaal team in gesprek over ondersteuning bij (hulp)vragen uit de doelgroep. Ook met inzet van ervaringsdeskundigen.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.