Foto: gemeente Molenlanden

Toekomstvisie Molenlanden, een gezamenlijke koers naar 2030

  •   keer gelezen

Als jonge, innovatieve gemeente is Molenlanden qua formaat en ambitie een belangrijke overheidspartner in de regio. In aanvulling op het Samenlevingsprogramma, heeft de gemeenteraad van Molenlanden op 28 september de Toekomstvisie 2030 vastgesteld. Hiermee laat Molenlanden zien welke koers zij de komende 10 jaar wil varen. Deze visie is niet nieuw, maar gebaseerd op de vele plannen en visies die al zijn gemaakt vanaf 2019.

Elkaar nodig
Inwoners, ondernemers, (kennis)partners, andere overheden en gemeente ontmoeten elkaar, delen hun kennis, zoeken samen naar oplossingen en inspireren elkaar. Dit doen we vanuit het besef elkaar nodig te hebben. Een gezamenlijke koers hoe we willen wonen, werken en (samen)leven in Molenlanden is heel belangrijk.

Burgemeester Theo Segers: ‘Wie kan echt in de toekomst kijken? Zeker nu ten tijde van de coronacrisis is zo veel onzeker. Met deze Toekomstvisie hebben we geprobeerd een blik in toekomst te werpen, omdat we weten dat alles in wat we nu doen, al keuzes zitten voor morgen. Wat we zeker weten is dat Molenlanders sterk verbonden zijn met elkaar, waarbij het eigen karakter en eigen behoeften als individu, dorp en vestingstad ook de ruimte krijgt. We leven, wonen en werken met elkaar vanuit die sterke basis. Niet alleen onze ambities als jonge gemeente maakt dat er nu een Toekomstvisie ligt. Belangrijke onderwerpen als innovatie, het woningtekort, veilige leefomgeving en klimaateffecten op het polderlandschap vragen om nieuwe paden, sturing en samenhang.’

Inclusief, klimaatadaptief en leefbaar Molenlanden
De vele wensen voor de toekomst zijn uitgewerkt, waarbij het college de nadruk wil leggen op een samenleving waar:

  • Iedereen welkom is en de lokale structuur van het samen leven en voor elkaar zorgen centraal staat;
  • De leefomgeving klimaatadaptief is en waarin mensen graag willen wonen, verblijven en zich veilig voelen;
  • De landschappelijke kwaliteit van ons open agrarisch gebied en haar identiteit belangrijk is. Andere onderwerpen zoals recreatie dragen hier aan bij. Er is balans aanwezig; waardoor de leefbaarheid optimaal is;
  • Het vestigingsklimaat optimaal is voor ondernemers met vooral een agrarisch en productie profiel die innovatie en verantwoord ondernemen belangrijk vinden.


Deze wensen voor de toekomst zijn de rode draden van eerdere visies en plannen die in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners en inwoners zijn opgesteld. We blijven continue met onze partners en inwoners in contact hoe we samen onze wensen waar kunnen maken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen actualiseren 
De raad heeft unaniem in een amendement het college opgedragen om na maart 2022 het gesprek aan te gaan met onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Segers: ‘In deze gesprekken vullen en scherpen we samen met de nieuwe gemeenteraad de Toekomstvisie aan met nieuwe inzichten. Zo houden we hem actueel.’


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.