<p>NT2-docente Marie-Jos&eacute; van Scheijndel in het speciaal voor LOGO3000 ingerichte lokaal &lsquo;Taalrijk&rsquo; in Brede School Lingewaard in Arkel. </p>

NT2-docente Marie-José van Scheijndel in het speciaal voor LOGO3000 ingerichte lokaal ‘Taalrijk’ in Brede School Lingewaard in Arkel.

(Foto: Gemeente Molenlanden)

Molenlanden investeert in vergroten woordenschat kleuters

  •   keer gelezen

Samen met de basisscholen investeert gemeente Molenlanden in het verbeteren van de taalvaardigheid van kleuters door het vergroten van de woordenschat. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn 18 basisscholen in Molenlanden begonnen met LOGO3000. Dit is een methode voor groep 1 tot 3 om de woordenschat van kinderen spelenderwijs uit te breiden. De gemeente subsidieert ook twee NT2-docenten en verschillende onderwijsassistenten, die de kinderen op hun eigen school begeleiden. Dat is een bewuste keuze: persoonlijk en dichtbij.

Blij met extra impuls

Uit onderzoek blijkt dat kinderen op school kunnen achterblijven, simpel omdat ze over te weinig woorden beschikken. ‘Daarom zijn we blij met deze extra impuls om het woordenschatonderwijs te intensiveren’, zegt wethouder Lizanne Lanser. ‘Woorden zijn in de kleuterleeftijd cruciaal voor het leren lezen én voor het begrijpend leren lezen. Een goede woordenschat is de basis om mee te kunnen doen, om mee te kunnen praten en om te kunnen leren. Daar zetten we nu extra op in.’

Creëren van gelijke kansen voor ieder kind Leerkrachten weten welke woorden belangrijk zijn voor kinderen, maar er was behoefte aan materiaal om effectief les te geven. Zoals werkbladen en software. Dit is er nu en de reacties zijn positief. ‘Wat een prachtig materiaal! Een mooie doorgaande lijn voor de woordenschatontwikkeling’, aldus Annemarieke de Leeuw van de School met de Bijbel De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland. Leerkrachten van Brede School Lingewaard in Arkel, die het afgelopen schooljaar al gewerkt hebben met de lesmethode, zijn ook erg enthousiast. ‘Eén van de leerkrachten zei direct dat het leren van taal aan kleuters nu echt een feest is om te doen”, zegt directeur Ruud Blaas. ‘Dat is toch een mooi compliment. Het ultieme doel is om onze leerlingen een goede start te geven. En gelijke kansen te creëren voor ieder kind.’

Begeleiding op maat

Er zijn twee NT2-docenten aangesteld die leerlingen helpen waarvan het Nederlands de tweede taal is. Iedere leerling heeft zijn eigen leerbehoefte en dat vraagt veel aandacht. De NT2- docenten werken vanuit twee basislocaties: OBS de Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland en Brede School Lingewaard in Arkel. Op deze scholen zitten de meeste leerlingen van anderstalige ouders, maar de docenten zijn ook beschikbaar voor advies aan andere basisscholen. Op de overige basisscholen bieden onderwijsassistenten extra ondersteuning.

Lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid

De investering in het woordenschatonderwijs past in het ‘Lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid’ van gemeente Molenlanden. Lizanne Lanser: ‘Het is een logisch vervolg op het programma Boekstart in de kinderopvang dat we begin dit jaar zijn gestart. Met als doel het stimuleren van het leesplezier van peuters.” (Voor)lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Zo worden ze gestimuleerd op emotioneel, sociaal en persoonlijk vlak. Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die al vroeg met boeken in aanraking komen het later vaak beter doen op school.’


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.