<p>&#39;Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren.&#39;</p>

'Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren.'

(Foto: Gemeente Gorinchem)

Inleveractie wapens in de regio

  •   keer gelezen

Wie een wapen heeft, kan deze in de week van 11 oktober inleveren bij de politie in de regio. De gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden doen namelijk mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. 

Steekwapens

De landelijke inleveractie richt zich vooral op steekwapens. Het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Het inleveren van steek-, slag-, en stootwapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit.  

Inleverpunten

Wie een wapen wil inleveren, kan op de volgende tijden en locaties terecht. 

- Politiebureau Gorinchem (Willem de Vries Robbéweg 2): maandag 11 oktober tot en met zaterdag 16 oktober van 9.00 tot 17.00 uur (op donderdag tot 22.00 uur) 
- Politiesteunpunt Hardinxveld-Giessendam (Raadhuisplein 1): maandag 11 oktober van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag 14 oktober van 14.00 tot 22.30 uur 
- Politiesteunpunt Bleskensgraaf (Melkwegplein 2): woensdag 13 oktober van 15.00 tot 21.00 uur

Vuurwapens, munitie en explosieven

Daarnaast is het ook mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Voor het inleveren van deze wapens moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 - 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte aangemerkt worden. 

Preventie

De inleveractie valt in de Week van de Veiligheid die van 11 tot en met 17 oktober wordt gehouden. In de drie gemeenten ligt de nadruk van de campagne op preventie. De burgemeesters Melissant (Gorinchem), Heijkoop (Hardinxveld-Giessendam) en Segers (Molenlanden) zien dat in Nederland meer wapens worden aangetroffen bij jongeren en jongvolwassenen. “In ons gebied speelt dit minder, maar vragen we wel aandacht voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien onze regio weer een stukje veiliger.” Ze onderstrepen dat wapens niet de manier zijn om conflicten op te lossen.  

Totaal ingeleverde wapens

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in onze regio en in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. 

Op de foto is een verzameling wapens te zien die de politie heeft aangetroffen bij eerdere reguliere controles in GorinchemGemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.