Scootmobiel Informatiedag in Molenlanden

  •   keer gelezen

Donderdag 16 september organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met gemeente Molenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een Scootmobiel Informatiedag. Deze training is bedoeld om eerst theorie over verkeer over te brengen maar ook om te kijken of de eigen rijstijl veilig is.  VVN geeft vervolgens persoonlijke adviezen om de rijvaardigheid te bevorderen en zo veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot woensdag 7 september en deelname is gratis. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur. Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woont in Molenlanden kan zich voor deze dag opgeven.

Wat houdt de training in?
Tijdens het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de verkeerstheorie, zoals nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen. Dit is belangrijk omdat u als gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het trottoir mag rijden. Voor u gelden dan de regels van bestuurder, fietser of voetganger en hiervoor gelden niet dezelfde regels. Na de u aangeboden lunch rijdt u met een speciaal opgeleide ritbegeleider, die u volgt op de fiets, in uw eigen scootmobiel een route door het dorp. Ook zetten we een speciaal parcours uit waar u bepaalde vaardigheden oefent. Na afloop van de cursus krijgt u een verslag met persoonlijke adviezen. Hierop staan aanwijzingen, zodat u het geleerde in de praktijk kunt toepassen. Ook ontvangt u een bewijs van deelname.

Waar?
De Til, Breestraat 1, 3381 BS Giessenburg. De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. Er is gratis koffie/thee en een lunch. Wij verwachten wel dat u met uw eigen scootmobiel naar de cursus komt.

Hoe schrijft u in?
U kunt zich aanmelden bij: Veilig Verkeer Nederland mevrouw L. de Jong, via de mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl of per telefoon 0184 – 685 317. Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsbrief. De uiterste inschrijfdatum is woensdag 7 september 2021. U kunt alleen deelnemen nadat u zich hebt opgegeven voor de cursus.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.