<p>Het Blauwalg festival bij de Slingelandse plassen in augustus 2019.</p>

Het Blauwalg festival bij de Slingelandse plassen in augustus 2019.

(Foto: Aangeleverd)

Garantstellingsregeling voor evenementen in Molenlanden

  •   keer gelezen

Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden heeft na gesprekken met initiatiefnemers van evenementen besloten een lokale garantstellingsregeling te maken in het geval evenementen, gepland in de tweede helft van 2021, door Corona geannuleerd worden.

Het college wil het eventuele risico wegnemen dat evenementen niet worden georganiseerd, juist nu dat de samenleving stapsgewijs weer open gaat.

De garantstelling is bedoeld als compensatie van de (voorbereidings-)kosten van een lokaal evenement, in het geval dat dit niet door kan gaan vanwege een door de gemeente of de Rijksoverheid genomen besluit in het kader van de Corona regelgeving.

Voor deze garantstellingsregeling wordt een budget van € 100.000,-- vrijgemaakt. Welke evenementen precies onder de regeling vallen en welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, wordt nog uitgewerkt. De regeling gaat in ieder geval gelden voor evenementen, die per 1 juli 2021 gepland staan en door de gemeente en hulpdiensten zijn goedgekeurd.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.