Herinrichting het Waardje in Arkel
Foto:

Herinrichting het Waardje in Arkel

  •   keer gelezen

De plannen voor de herinrichting van het Waardje in Arkel zijn in overleg met betrokken partijen aangepast. Door de wijziging in onder andere de afrit, parkeerplaatsen en verlichting blijft het plan binnen de stikstofnormen en de begrote kosten. Het Waardje zal nog aantrekkelijker worden om te verblijven, recreëren en sporten.

Vertraging
In februari 2020 is het inrichtingsplan aangehouden door het college. Redenen hiervoor waren de te verwachten kostenoverschrijding en de onzekerheid rond de stikstofproblematiek. Het tegenoverliggende Lingegebied & Diefdijk Zuid ligt immers op 80 meter afstand en valt onder Natura2000. In de afgelopen maanden is er met de betrokkenen, waaronder de IJsclub, voetbalvereniging, dorpsraad en Arkel1000 overlegd. Het project loopt al lange tijd waardoor de behoeften zijn gewijzigd en de wensen en eisen hier en daar bijgesteld konden worden. Het plan is op basis hiervan aangepast. Ook als de uitvoering vordert, blijven genoemde partijen geïnformeerd en betrokken.

Complete herinrichting
Er ligt nu een aangepast en gedragen plan waarin ruimte is voor de gewenste landschappelijke elementen. De grootste wijzigingen zijn het vervallen van de geplande afrit met 24 parkeerplaatsen en het aangepaste LED verlichtingsplan. Ook wordt het terrein iets opgehoogd. Het plan is nu binnen het budget en ook ecologisch is het qua stikstofverbruik binnen de normen. Het Waardje zal ook een bij- en vlindervriendelijke invulling krijgen. Verder wordt de huidige afrit verbeterd en geschikt gemaakt voor incidenteel bestemmingsverkeer. Het nieuwe LED-verlichtingsplan gaat uit van gebruik van een aantal bestaande lichtmasten. De ijsbaan kan gewoon geopend worden als dit mogelijk is. Ook zijn er buiten het schaatsseizoen mogelijkheden om een festivaltent te plaatsen. De alternatieve afrit heeft raakvlakken met de ‘Entree van Arkel’ en wordt integraal ontworpen.

Als de diverse vergunningstrajecten volgens planning verlopen, kan in het voorjaar 2021 de uitvoering starten. Er is een omgevingsvergunning nodig in combinatie met vergunningen via het Waterschap en Rijkswaterstaat, in verband met het geldende bestemmingsplan en werkzaamheden aan de dijk.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.