Prestatieafspraken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties
<p>Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid, duurzaamheid/kwaliteit en bijzondere doelgroepen.</p>

Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid, duurzaamheid/kwaliteit en bijzondere doelgroepen.

Prestatieafspraken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties

  •   keer gelezen

De gemeente Molenlanden, woningcorporaties Kleurrijk Wonen, Lek en Waard Wonen, Tablis Wonen en de vier huurdersorganisaties Huurdersberaad Giessenlanden, Huurdersstichting Lek en Waard Wonen, Stichting Huurdersbelang Streefkerk en Slim Wonen maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar over de thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid, duurzaamheid/ kwaliteit en bijzondere doelgroepen.

Zo worden wooncoaches zichtbaarder ingezet, inwoners met huurachterstanden krijgen vroegtijdig ondersteuning en buurtbemiddeling blijft beschikbaar om in te zetten. Alle organisaties zien het grote maatschappelijke belang van de sociale volkshuisvesting en zetten zich met elkaar in voor de uitvoering daarvan.

Wettelijke taak

Het maken van prestatieafspraken is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. De partijen vinden het belangrijk om met elkaar afspraken vast te leggen vanuit de volkshuisvestelijke opgave die zij gazamenlijk hebben. Deze afspraken moeten uiteraard uitvoerbaar en realistisch zijn.

In 2021 gaat men verder met het maken van prestatieafspraken voor de komende jaren. Ook daarin krijgen de genoemde thema’s een plaats.

De pdf met de afspraken erin is te vinden via www.molenlanden.nl/prestatieafspraken


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.