Resultaten onderzoek begraafplaatsen beleid
Foto:

Resultaten onderzoek begraafplaatsen beleid

  •   keer gelezen

Eerder dit jaar zijn inwoners betrokken bij het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid van de gemeente Molenlanden. Inwoners, klankbordgroepen en dorpsberaden, nabestaanden, begrafenisondernemers en kerkgenootschappen zijn gevraagd om mee te denken over het begraafplaatsenbeleid.

De gemeenteraad van de gemeente Molenlanden heeft op 29 september 2020 de beleidskaders vastgesteld. Op 24 november 2020 zijn de verordening, nadere regels en tarieventabel als vertaling van deze beleidskaders vastgesteld. Het totale begraafplaatsenbeleid van de beide voormalige gemeenten is hiermee geharmoniseerd en zal per 1 januari 2021 van kracht zijn.

Via de website www.molenlanden.nl/begraven kunt u hier meer informatie over vinden. De resultaten van de raadpleging en de samenvatting van de resultaten kunt u hier onder vinden.
Samenvatting onderzoek begraafplaatsenbeleid (molenlanden.nl)
Rapportage raadpleging begraafplaatsenbeleid (molenlanden.nl)

Graag willen we u danken voor uw inbreng tijdens de raadpleging van dit onderwerp.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.