Meedenken over een aardgasvrij Molenlanden

  •   keer gelezen
Foto:

De gemeente Molenlanden onderzoekt welke duurzame warmtebronnen het aardgas in woningen kan vervangen. Samen met inwoners bekijkt de gemeente hoe ze dit de komende 30 jaar het beste kan doen. Inwoners kunnen hun mening, aandachtspunten en ideeën aangeven via een enquête of tijdens een online informatieavond op maandag 21 september.

Alle gemeenten, en dus ook Molenlanden, moeten een zogenaamde ‘Transitievisie Warmte’ opstellen. Deze visie geeft aan welke duurzame warmtebronnen er in de gemeente kunnen worden ingezet. En hoe de omschakeling naar aardgasvrij wonen wordt aangepakt: welke dorpen zijn kansrijk om mee te beginnen en wanneer. Wethouder Teunis Jacob Slob doet een oproep: ‘Denk met ons mee over de Molenlandse aanpak om aardgas stap voor stap te vervangen door duurzame warmtebronnen. CO2 terugdringen, door onder andere het verduurzamen van onze woningen, is immers een opgave van ons allemaal’.

Enquête
De gemeente hoort graag hoe inwoners denken over de vervanging van aardgas in hun woning door duurzame warmtebronnen. Wat vinden zij belangrijk? En waarover maken zij zich zorgen? Dit kunnen zij aangeven tijdens de online informatiebijeenkomst en via een enquête. De enquête is uitgezet bij het burgerpanel van TipMolenlanden. Inwoners die niet in het burgerpanel zitten, kunnen de enquête hier invullen. Het invullen kost 10 minuten en kan tot 1 oktober aanstaande. Inwoners maken hiermee kans op een duurzame beloning.

Online informatieavond
De online informatieavond ‘Molenlanden aardgasvrij’ vindt plaats op maandag 21 september van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden. Tijdens de informatieavond vertelt de gemeente hoe de omschakeling naar wonen zonder aardgas wordt aangepakt. Ook komt een inwoner die al veel stappen heeft gezet en een wooncoach aan het woord. Deelnemers kunnen hun mening, aandachtspunten en ideeën meegeven voor de ‘Transitievisie Warmte’.

Informatie duurzaam Molenlanden
Op weg naar een duurzaam Molenlanden organiseert de gemeente dit najaar ook nog een collectieve inkoopactie voor isolatie. Meer informatie over activiteiten rondom duurzaamheid in Molenlanden staat op www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.