Foto:

Oproep: Evenementen in 2021 tijdig melden

  •   keer gelezen

Wie volgend jaar een evenement wil organiseren wordt opgeroepen dit uiterlijk 18 september a.s. bij de gemeente te melden. Het gaat enkel om nieuwe evenementen die nog niet bekend zijn. “Alle evenementen die dit jaar niet door zijn gegaan hebben wij in overleg al genoteerd voor 2021”, laat de gemeente weten. “Ook alle jaarlijks terugkerende evenementen zijn al bij ons bekend."

Vanwege capaciteitsplanning van de hulpdiensten en spreiding van evenementen in de gehele regio, moeten voor 1 oktober alle evenementen voor het jaar 2021 bekend zijn. “Ondanks de onzekerheid in deze tijd (COVID-19) is het toch van belang dat deze informatie tijdig bij ons wordt gemeld. Zo bereikt u dat uw evenement op de regionale lijst komt te staan en voorkomt u dat het onverhoopt wegens capaciteit hulpdiensten niet door kan gaan.”

Regionale evenementenkalender

Met een melding (vooraankondiging) wordt een evenement op de regionale evenementenkalender geplaatst. Hiermee zijn ook de hulpdiensten geïnformeerd over het evenement. Een vooraankondiging is geen aanvraag evenementenvergunning. “De aanvraag voor een evenementenvergunning of de melding van een 5-jarig evenement kan volgend jaar worden gedaan, ruim voor het evenement.”

Melden kan hier

U kunt uw evenement doorgeven aan het team BVK, cluster Veiligheid, telefoon 088-7515000 of mail APV@jouwgemeente.nl. Wie twijfelt of een evenement al bekend is bij de gemeente, kan uiteraard altijd even contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.