Onderzoek naar lood in bodem volkstuinen

  •   keer gelezen
Foto: OZHZ

De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) doet in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek naar lood in de bodem van circa 30 volkstuincomplexen in de regio Zuid-Holland Zuid. Ook in Molenlanden.

Aanleiding voor het onderzoek
De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. Dit is met name in oud stedelijk gebied en langs oude lintbebouwing. Nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico’s van lood zijn voor de provincie Zuid-Holland aanleiding voor onderzoek naar lood in de bodem. Het onderzoek van de provincie richt zich onder andere op volkstuinen omdat daar door direct contact met de grond of via gewasconsumptie opname van lood mogelijk is.

De volkstuincomplexen die worden onderzocht liggen in een gebied met een verhoogde kans op overschrijding van de risicowaarde van lood. Dit wil niet zeggen dat de bodem van het complex van onvoldoende kwaliteit is. Op veel volkstuinen is in het verleden bodemonderzoek uitgevoerd en vrijwel altijd voldeed de bodem aan de kwaliteitseisen voor het gebruik als moestuin. De nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico’s van lood maken dat de provincie dit – specifiek voor lood – wil laten controleren.

Uitvoering en resultaten van het onderzoek
Het onderzoek is gericht op het bepalen van het gemiddelde loodgehalte van de bodem van het hele complex en niet van afzonderlijke tuinen. Voor een betrouwbare waarde is wel een minimaal aantal waarnemingen nodig. Het onderzoek wordt uitgevoerd met meetapparatuur waarmee de loodwaarde direct wordt afgelezen. Er wordt alleen gekeken naar onverharde terreindelen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door OZHZ geselecteerd milieukundig adviesbureau. Dit bureau neemt in de periode juli/augustus contact op met de contactpersonen van de volkstuinen om een afspraak te maken voor de metingen. De meetresultaten worden verwerkt in een rapport. De omgevingsdienst informeert naar verwachting in het najaar over de resultaten.

Eventuele maatregelen
Het onderzoek geeft uitsluitsel over de eventuele noodzaak om maatregelen te treffen. Bij een voldoende bodemkwaliteit zijn geen maatregelen nodig. Bij een matige bodemkwaliteit adviseert OZHZ om regulier onderhoud aan te grijpen om op termijn te komen tot vermindering van de blootstelling aan lood. Een onvoldoende bodemkwaliteit is aanleiding om de mogelijkheden van vermindering van de blootstelling aan lood direct te onderzoeken.

Verzoek om medewerking
Om het onderzoek goed en adequaat uit te kunnen voeren, is de medewerking van de volkstuinbeheerders en tuinnierders van groot belang. De beheerders hebben een brief ontvangen met informatie over het onderzoek, de vraag om medewerking en de vraag om ook de leden te informeren.

Algemene informatie
Bekijk onderstaande folder voor meer algemene informatie over loodverontreiniging en gebruiksadviezen.
Folder Let op lood! 

Heeft u vragen? Stel ze gerust!
U kunt - bij voorkeur via e-mail - contact opnemen met mevrouw HM. Janssen, e-mail hm.janssen@ozhz.nl (06 36 51 93 74), of de heer R. van der A, e-mail: R.vander.a@ozhz.nl (06 53 20 80 20) van OZHZ.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.