Koninklijke onderscheiding voor de heer A. Bongers uit Hoornaar

  •   163 keer gelezen

Burgemeester Segers heeft woensdag 6 mei een verrassingsbezoek gebracht aan de heer A. Bongers in Hoornaar. Tijdens dit bezoek kreeg hij te horen dat hij Koninklijk is onderscheiden. De burgemeester heeft er bewust voor gekozen om dit persoonlijk te vertellen. Vanzelfsprekend op gepaste afstand. Meneer heeft een kaart, bloemen en een brief met een toelichting over de uitreiking van het lintje zelf ontvangen.
 

Later één landelijk moment
Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen niet op de Bijzondere Gelegenheid kan plaatsvinden, wordt gezocht naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Zodat de uitreiking kan plaatsvinden in het bijzijn van familie, vrienden en collega's van de gedecoreerden. Wanneer dit is, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

De heer Bram Bongers is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Decorandus, tot zijn pensionering in 2014 werkzaam geweest als hypotheekadviseur bij de Rabobank, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

  • 1970 - heden penningmeester van de Hoornaarse Tafeltennisvereniging.
    Betrokkene fungeerde tevens als wedstrijd- en jeugdleider en verzorgde clinics voor de lokale basisscholen.
  • 1980 - heden vrijwilliger bij de bloedbank Sanquin.
    Betrokkene werft bloeddonoren tijdens de jaarmarkt.
  • 2014 - heden medeoprichter en penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van de Zes Molens.
    Betrokkene werft fondsen voor het woonzorgcomplex De Zes Molens te Hoornaar. Met deze fondsen worden de activiteiten georganiseerd voor de bewoners en het gebouw verbeterd. Daarnaast fungeert hij als webmaster en maakt hij de nieuwsbrieven.
  • Betrokkene fungeert als collectant voor het Longfonds en de Nierstichting.

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.