Verkennend bodemonderzoek vanwege verf hoogspanningsmast

  •   68 keer gelezen

Dit voorjaar ontving de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een melding over onderhoudsreinigingswerkzaamheden bij een hoogspanningsmast in Nieuw-Lekkerland. Daarbij kwamen verfresten naar beneden, ze kwamen onder meer terecht in volkstuinen. Inmiddels zijn de verfresten van de locatie verwijderd en is na overleg met de gemeente de bodem van de volkstuinen uitgebreid onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de werkzaamheden niet hebben gezorgd voor een bodemverontreiniging. Wel bleek dat de bodem licht verontreinigd is met lood. De volkstuinen kunnen gewoon gebruikt worden. Er zijn adviezen gegeven over hoe de inname van grond met lood zoveel mogelijk te voorkomen. Alle betrokkenen zijn of worden door OZHZ en de gemeente geïnformeerd.

Melding van loslatende verfdeeltjes
De melding is ontvangen voor de werkzaamheden aan de mast ter hoogte van de Venuslaan. Deze masten werden met water onder hoge druk gereinigd. Daarbij kwamen verfresten naar beneden, ze kwamen onder meer terecht in de volkstuinen. Tennet heeft de neergekomen verfresten opgeruimd. Omdat oude verf soms schadelijke stoffen kan bevatten is onderzoek uitgevoerd. Op deze manier is vast te stellen of de bodem verontreinigd is geraakt door de reinigingswerkzaamheden en zo ja, met welke stoffen.

De verfresten
De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de omgevingsdienst een onderzoek laten uitvoeren. Een onafhankelijk bureau heeft de bodem en verfresten onderzocht op schadelijke stoffen. Uit dit onderzoek bleek dat de verfresten schadelijke stoffen bevatten.Het gaat hier voornamelijk om de stoffen zink, chroom, chroom VI en lood.
Door het wassen van handen en afspoelen van groenten, is de kans verwaarloosbaar klein dat gebruikers van de volkstuinen verfdeeltjes binnen krijgen.

Verontreiniging van de bodem
Daarnaast namen onderzoekers bodemmonsters in de verschillende volkstuinen vlakbij de mast. Deze monsters komen uit de bovenste twintig centimeter: de toplaag. Als de verfresten een verontreiniging hebben veroorzaakt, dan zijn de stoffen namelijk terug te vinden in deze toplaag (de contactzone). Uit het onderzoek bleek dat de grond licht verontreinigd is met lood en plaatselijk met molybdeen en zink. Er is geen chroom VI aangetroffen. Uit het bodemonderzoek blijkt ook dat deze bodemverontreiniging niet is veroorzaakt door de verfresten afkomstig van de mast. In alle bodemmonsters van de volkstuinen is namelijk lood aangetroffen, ongeacht of op die plek ook verfresten waren neergekomen.

In het verleden werd lood vaak gebruikt, bijvoorbeeld op werkplaatsen, industrieën en havens. Op verschillende plekken in onze regio zien we dan ook bodemverontreinigingen door lood. Uiteindelijk is deze stof verspreid naar meerdere locaties, bijvoorbeeld doordat verontreinigde grond is gebruikt voor ophogingen. Het is goed mogelijk dat de lichte loodverontreiniging op deze manier is ontstaan in het volkstuinencomplex in Nieuw-Lekkerland. Ook de omwonenden zijn geïnformeerd over het bodemonderzoek

Gebruik van de volkstuinen
Lood heeft een negatieve invloed op onze gezondheid, vooral bij jonge kinderen (0 tot 6 jaar). Kinderen zijn gevoelig voor lood door een nadelig effect op het leervermogen. Eenmaal binnengekregen lood blijft jarenlang aanwezig in het lichaam. Ook na de kinderleeftijd kan lood nadelige effecten op de gezondheid hebben. Daarom is het belangrijk om het binnenkrijgen van lood zoveel mogelijk te voorkomen. Als bij u lood in de bodem aanwezig is, kunt u het beste de gebruiksadviezen voor lood in de bodem opvolgen, zoals het afspoelen van zelfgekweekte groenten en fruit en handen wassen na buitenspelen of tuinieren. Daarnaast kunt u overwegen om gewassen in bakken met schone teelaarde te kweken. In dit geval gaat het om een lichte verontreiniging met lood. De hoeveelheid lood die men binnen kan krijgen door consumptie van gewassen uit de volle grond van de volkstuinen is beperkt.

Herhaling voorkomen
De eigenaar van de hoogspanningsmast is aangeschreven vanwege de naar beneden komende verfresten. Zij moeten ervoor zorgen dat dit niet nogmaals gebeurt. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleert hierop. Ziet u zelf een verontreiniging door een bedrijf? Dan kunt u altijd via ozhz.nl of de milieutelefoon een melding doen.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Op ozhz.nl of Molenlanden.nl vindt u de veelgestelde vragen over dit bodemonderzoek. Met vragen over lood en uw gezondheid, kunt u terecht bij uw huisarts of bellen met de GGD.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.