Koninklijke onderscheiding voor de heer drs. R.A.C. Bilo

  •   83 keer gelezen

Op donderdagavond 31 oktober heeft de heer Bilo uit Groot-Ammers een Koninklijke onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Dirk van der Borg ontvangen. Dit vond plaats tijdens de viering van het 5-jarig jubileum van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, waar de heer Bilo een lezing gaf, maar ook afscheid nam.

De heer drs. R.A.C. Bilo, inwoner van Groot-Ammers
De heer Bilo is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus (65) heeft gedurende zijn carrière zowel nationaal als internationaal een grote reputatie opgebouwd op het gebied van kindermishandeling en het herkennen hiervan. Hij houdt zich bezig met het vergroten van kennis over het onderwerp kindermishandeling. Zijn hele werkzame leven heeft hij bezoldigd en onbezoldigd besteed aan o.a. het geven van onderwijs aan diverse professionals zoals de nationale politie, het OM en de advocatuur. Zijn inzet, gedegen wetenschappelijk onderzoek en publicaties hebben een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek en zorg aan kinderen bij een vermoeden van kindermishandeling. Hij heeft een grote voortrekkersrol genomen in het professionaliseren van de vakgebieden die professioneel te maken hebben met het onderwerp kindermishandeling.

Van 1988 tot 2001 was hij vertrouwensarts bij het Bureau Vertrouwensartsen (later Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) Rotterdam. Hij was tevens actief lid van meerdere commissies en werkgroepen zoals de commissie 'Medische aspecten van seksueel misbruik van kinderen' van de Gezondheidsraad, de werkgroep 'seksuele intimidatie in het onderwijs' van het ministerie van OCW en de landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van de NRI/directie recherche van het Korps Landelijke politiediensten. Verder doceerde hij over het thema kindermishandeling bij de opleiding Huisartsgeneeskunde, in de opleiding Sociale Geneeskunde, in de opleiding Kindergeneeskunde, in de basisopleiding Geneeskunde en aan de Politieacademie en aan nieuwe medewerkers van Advies- en Meldpunten kindermishandeling. Daarnaast raakte hij tussen 1992 en 1996 betrokken bij de opzet van een kinderbeschermingssysteem in Polen en de training (1997 en 2000) van Roemeense professionals op het terrein van kindermishandeling. Tijdens het bovengenoemd dienstverband gaf betrokkene ook lezingen bij o.a. het Wereldcongres Kindermishandeling te Chicago (1992), een Europees congres over kindermishandeling te Barcelona (1997), de Wereldconferentie kinderdermatologie te Parijs (1998) en op de vijftiende jaarlijkse bijeenkomst over kindermishandeling te San Diego (2001).

Verder was hij van 2000 tot 2003 werkzaam als consulent forensische kindergeneeskunde bij de Stichting Lindenhof; een instelling voor jeugdhulpverlening in de Stadsregio Rotterdam die voorziet in kleinschalige voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Tijdens deze periode was hij o.a. ook lid van de landelijke werkgroep Munchausen by Proxy, lid en waarnemend voorzitter van de werkgroep Centra voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling bij kindermishandeling, docent forensische kindergeneeskunde voor kinderartsen in opleiding en medeorganisator van een congres over het onderwerp kinderpornografie in Nederland (2000) en een congres 'De Vrijblijvendheid voorbij' (2001).

Van 2004 tot 2008 was hij werkzaam als forensisch geneeskundige en consulent forensische kindergeneeskunde bij het Forum Educaties, onderdeel van de Van der Hoeven Stichting in Utrecht (tegenwoordig De Forensische Zorgspecialisten). Hij is sedert 2008 forensisch arts met aandachtsgebied minderjarigen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij heeft bij het NFI de groep 'forensisch geneeskunde aandachtsgebied minderjarigen' opgezet. Door zijn inzet wordt dit vakgebied erkend als apart onderdeel van de afdeling Medisch Onderzoek van het NFI, zowel binnen het NFI als bij justitie en daarbuiten. Van 2012 tot 2014 was hij medeorganisator van The European Conference on Child Abuse and Neglect.

Daarnaast schreef hij in samenwerking met twee kinderradiologen een boek over forensische aspecten van botbreuken bij kinderen. Van dit boek is ook een Engelstalige editie uitgekomen. Ook schreef hij een Engelstalig boek over huidafwijkingen bij kindermishandeling "Cutaneous Manifestations of Child Abuse and their Differential Diagnosis - blunt force trauma". Beide boeken worden door onder andere kinderartsen en forensische artsen als belangrijk naslagwerk gezien. Hij heeft meer dan 60 wetenschappelijke artikelen geschreven, o.a. over het onderwerp (toegebracht) schedel-hersenletsel bij kinderen en hij begeleidde diverse promovendi. Dat betrokkene als een autoriteit wordt gezien blijkt uit het feit dat hij door verschillende nationale kranten wordt geraadpleegd. Ook was/is hij een veelgevraagd gastspreker op diverse congressen over kindermishandeling in Brussel, Brugge, San Diego, Warschau en Rotterdam. Per 1 juni 2019 is betrokkene uit dienst getreden.

In 1993 ontving hij voor zijn bijdrage aan het opzetten van een kinderbeschermingssysteem in Polen een Poolse prijs "Friend of the Polish Children". In 2001 werd hij erelid van Stichting Kinderdermatologie Rotterdam en in 2014 mocht hij de Dries van Dantzig-penning in ontvangst nemen voor zijn "uitzonderlijke verdiensten" in de strijd tegen kindermishandeling en verwaarlozing.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.