College Molenlanden wijst principeverzoek De Hoeken af

  •   104 keer gelezen

Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden heeft besloten het huidige principeverzoek voor De Hoeken in Hoornaar af te wijzen. Daarnaast worden aan de gemeenteraad doelstelling en uitgangspunten voorgelegd. Deze bieden de initiatiefnemer handvatten om een nieuw principeverzoek op te stellen. In hoofdlijnen betekent dit dat in het nieuwe plan natuur, landschap en woningen hand in hand gaan, woningen aansluiten op de lokale behoefte en belangen van omwonenden niet onevenredig worden geschaad.

Het principeverzoek betrof het realiseren van een weidelandgoed van 20,3 ha, dat in hoofdlijnen zou bestaan uit ruim 18ha natuurontwikkeling, 12 vrijstaande woningen, een wandelpad en vissteiger als recreatieve elementen. Het college beoordeelt de doelstelling om natuurontwikkeling en woningbouw hand in hand te laten gaan als positief. Echter, de twaalf woningen zoals opgenomen in het principeverzoek sluiten onvoldoende aan op de lokale woningbehoefte. Het college heeft daarom besloten om het huidige principeverzoek af te wijzen.

Doelstelling en uitgangspunten
Om de initiatiefnemer handvatten te bieden een nieuw principeverzoek op te stellen, legt het college de gemeenteraad een voorstel voor met doelstelling en uitgangspunten. Enkele uitgangspunten zijn dat: ecologische waarden worden beschermd en verder ontwikkeld, beheer en kosten voor lange termijn gegarandeerd zijn, de randen van het gebied mogelijkheid bieden voor het ontwikkelen van woningen die goed aansluiten bij de lokale vraag en de belangen van omwonenden niet onevenredig worden geschaad. Het college heeft als doelstelling geformuleerd: Het gebied De Hoeken verder ontwikkelen waarbij natuur, landschap en woningen hand in hand gaan, de woningen aansluiten op de lokale behoefte en belangen van omwonenden niet onevenredig worden geschaad. De lokale woningbehoefte bestaat uit woningen in het lagere en middensegment voor starters, doorstromers en senioren.

Verkennende gesprekken
Het college heeft in de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd met zowel de initiatiefnemer als Initiatiefgroep Binnenstebuiten (IBB). Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat de belangen en standpunten van deze twee partijen principieel van elkaar verschillen.

Vervolgproces
Het voorstel met de doelstelling en uitgangspunten worden door de gemeenteraad medio mei besproken.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.