Basisschool de Zaaier is SCHOOL op SEEF

  •   51 keer gelezen

Op donderdagochtend 4 april om 11.00 uur kreeg de Christelijke basisschool De Zaaier een verkeersveiligheidsdiploma. Johan Quik, wethouder mobiliteit van de gemeente Molenlanden overhandigde het welverdiende verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF aan de directeur van de school, Kees Walhout. De leerlingen waren bij dit feestelijke moment aanwezig en kregen na de label-uitreiking nog een kleine attentie.

Volgens de jury heeft De Zaaier het programma SCHOOL op SEEF goed geborgd. Zowel de theoretische lessen als de praktische lessen worden gegeven aan combinatieklassen. Waar mogelijk wordt gekeken naar verkeerssituaties verder dan binnen het eigen dorp. Verreweg de meeste leerlingen komen lopend of fietsend naar school. De schoolomgeving is rustig en binnenkort zal er nog een stukje extra veiligheid worden gecreëerd door het aanleggen van een stoep voor de school. Er is daarover goede communicatie met de gemeente en wijkagent(en). Van harte met het behaalde resultaat.

SCHOOL op SEEF (www.schoolopseef.nl) is het regionaal praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Molenlanden meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio. Het programma is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in samenwerking met de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente Molenlanden. Johan Quik is namens de regio ook ambassadeur SCHOOL op SEEF.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.