Logo hetkontakt.nl/leerdam

Renovatie gemaal De Vlinder in Deil gestart

  •   37 keer gelezen

DEIL • De Kuiper Noordeloos is gestart met de volledige renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal De Vlinder in Deil.

Het gemaal verpompt het water van de Linge naar het achterland. De betonnen constructie stamt nog uit de jaren zestig. Volledige betrouwbaarheid kon niet meer worden gegarandeerd. De capaciteit van het gemaal wordt vergroot door het toepassen van twee nieuwe elektrische pompen. Dit is noodzakelijk gezien de belangrijke functie van het gemaal tijdens nachtvorstbestrijding. Tevens wordt een nieuwe persleiding aangelegd en een 10 meter diep kwelscherm geplaatst. De werkzaamheden duren tot medio oktober 2016.

De locatie van het gemaal is onderdeel van verschillende wandel- en fietsroutes. Tijdens de Rode Kruis Bloesemtocht worden aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid van de Lingedijk op de Appeldijk mogelijk te maken. Direct grenzend aan het gemaal ligt de molen de Vlinder, een rijksmonument. Bezoekers kunnen de molen bereiken via een speciaal aangelegde 'trap' en houten brug. In het bestek is opgenomen dat recreanten en bewoners geen hinder mogen ondervinden tijdens de werkzaamheden.

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de werkzaamheden. Meer informatie over het project is te verkrijgen bij projectleider Jeroen Peters via 0344-649303.

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK