Logo hetkontakt.nl/leerdam
• De gemeenteraad van Vijfheerenlanden herdacht de aanslag in Utrecht.
• De gemeenteraad van Vijfheerenlanden herdacht de aanslag in Utrecht.

Gemeenteraad Vijfheerenlanden herdenkt slachtoffers aanslag Utrecht

  •   187 keer gelezen

MEERKERK • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft donderdagavond op indrukwekkende wijze stil gestaan bij de aanslag afgelopen maandag in Utrecht waarbij drie slachtoffers – waaronder een 19-jarig meisje uit Vianen – en vijf gewonden vielen.

Burgemeester Jan Pieter Lokker hield een toespraak, waarna de raad een minuut stilte in acht nam om de slachtoffers te herdenken.

Tijdens de Algemene Beschouwingen besteedden alle fracties aandacht aan de gebeurtenis. Sommige fractieleiders kortten hun toespraak in, anderen pasten hun beschouwingen aan, terwijl VVD-leidster Hanneke van der Leun haar volledige spreektijd aan de aanslag wijdde.

Dromen vervullen
"Een inwoonster van onze gemeente is het slachtoffer geworden van een laffe daad. Als je negentien bent, hoort de wereld aan je voeten te liggen, dan ben je vrij en sta je aan het begin om je leven te leven, je dromen te vervullen en de wereld te ontdekken. Dan hoort het niet dat iemand anders zomaar op een willekeurige maandagochtend de wereld stil legt en mensen vermoordt", zei Van der Leun.

"Onze aandacht gaat uit naar de familie, vrienden de andere slachtoffers, naar de mensen die nog vechten voor hun leven en naar ieder die hier getuige van is geweest."

Verschillen uitvergroot
Ze wees op het landelijke debat – ook rond de verkiezingen – waar de verschillen worden uitvergroot. "Hier in de Vijfheerenlanden staan we naast elkaar, schouder aan schouder en zetten we mensen niet tegenover elkaar."

"Hier is nog ruimte voor het groeten op straat en kijken we naar de mens en niet naar de afkomst. Hier staan we klaar voor elkaar, helpen we elkaar. Wij zijn sterk in verscheidenheid. Wij zijn een samenleving. Wij zijn Vijfheerenlanden."

Verdriet
Ook Erik van Doorn van Groen Links toonde zich geëmotioneerd door de gebeurtenissen. "Ik vind het moeilijk om hier vanavond te staan na alles wat er gebeurd is. Ik voel verdriet over de aanslag in een stad waar ik vlakbij ben opgegroeid. De stad die ik beschouw als mijn stad."

"Een stad van gemoedelijkheid en bescheidenheid en weinig pretenties, zeker in vergelijking met andere grote steden. Een stad van grote monden en kleine hartjes. Ik houd van Utrecht en het doet me pijn dat die stad nu een litteken met zich meedraagt."

Wantrouwen
"
Ik voel verdriet als ik denk aan de mensen die zijn omgekomen en aan een 19-jarig meisje aan onze gemeente die dat nooit had mogen overkomen. Ik voel ook verdriet over hoe het zich nu verder ontwikkelt. Het wantrouwen groeit, de tegenstellingen worden duidelijker. Als raad en college hebben we een grote verantwoordelijkheid, die moeten we oppakken."

"Met z'n allen moeten we hard werken aan de toekomst", zei Van Doorn die wees op het geld dat beschikbaar is voor burgerinitiatieven. "Dat gaan we gebruiken voor leuke dingen, maar vooral ook voor dingen om van onze gemeente een hechte gemeenschap te maken."

Onbegrijpelijk
Harry van Tilburg van Lokaal Alert voelde zich eveneens persoonlijk betrokken. "Het verlies van een kind, je wereld staat stil. Onbegrijpelijk. Woede, wanhoop; het is zo herkenbaar van mij. Ik betuig alle nabestaanden mijn deelneming en respect, ik wens iedereen sterkte toe."

Ook alle andere fracties spraken hun afschuw uit over de aanslag, betuigden hun deelneming met slachtoffers en nabestaanden en wensten hen kracht, sterkte of Gods nabijheid toe.

Bijzondere woorden
Burgemeester Lokker was onder de indruk van de bijdragen van de gemeenteraad.

"Dank voor uw bijzondere woorden. Hiermee bent u de lokale politiek ontstegen. Uw woorden van troost en medeleven geven betekenis aan het feit dat we samen een gemeenschap zijn. We staan naast de mensen die getroffen zijn. Ze zullen uw woorden in dankbaarheid ontvangen."

André Bijl    

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK