Logo hetkontakt.nl/leerdam

Fien Wonen steunt landelijk duurzaamheidsplan

  •   123 keer gelezen

ZEDERIK • Woningcorporatie Fien Wonen, onder andere actief in de voormalige gemeente Zederik, steunt het plan van de gezamenlijke woningcorporaties en Urgenda om duurzaam en betaalbaar wonen beter mogelijk te maken met geld van de huurdersbelasting.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting, bekend als de verhuurderheffing, aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar is dat 1,7 miljard euro. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting. Fien Wonen betaalt jaarlijks circa 3 miljoen euro verhuurderheffing aan het Rijk.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Bondgenoot
Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert hen volgens Fien Wonen om mee te doen. Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Steun gemeente
Ook de gemeente Vijfheerenlanden onderstreept in haar collegeprogramma het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Wethouder Marcel Verweij steunt dan ook dit initiatief. "Gemeente Vijfheerenlanden wil graag meewerken aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen en daarbij de kwaliteit van de woningen voor onze inwoners verbeteren. Dit hebben we vastgelegd in ons coalitieakkoord", geeft wethouder Verweij van onder andere wonen aan. "Dat de woningbouwverenigingen hier meer aan kunnen gaan doen heeft van harte onze steun."

Belastingen voor sociale verhuurders
De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem
Dertig procent van alle Nederlanders  woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo'n 38.000 euro per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK