Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Nieuw sociaal leerwerkbedrijf voor gemeente Vijfheerenlanden

  •   304 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Vanaf 1 januari 2019 is er in Vijfheerenlanden een nieuw leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: WerkwIJSS. Deze organisatie zet een deel van de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. Hiernaast gaat Werk en Inkomen Lekstroom vanaf januari de plaatsing en begeleiding doen van mensen die voorheen onder PAUW Bedrijven vielen.  

PAUW Bedrijven was het leerwerkbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht waaronder Vianen. Gemeente Vianen heeft in 2018 samen met andere gemeenten stichtingen opgericht die de werkzaamheden op het gebied van beschut werk, groen en schoonmaak overnemen van PAUW. Werk en Inkomen Lekstroom gaat het plaatsen en begeleiden van mensen overnemen van PAUW Bedrijven

Alle medewerkers van PAUW zijn in dienst getreden bij één van de betrokken gemeenten of bij Werk en Inkomen Lekstroom in Nieuwegein. Een deel van hen wordt door de gemeenten gedetacheerd naar de nieuwe stichtingen. De panden van PAUW in Breukelen en IJsselstein zijn door gemeente Stichtse Vecht respectievelijk IJsselstein overgenomen, zodat de dienstverlening vanuit deze locaties kan worden voortgezet. Het pand aan de Baden Powellweg in IJsselstein is aangekocht. Dit biedt vanaf januari huisvesting aan de stichting Beschut Werk Lekstroom en stichting Schoonmaak Lekstroom, waar ook Wsw-medewerkers uit Vijfheerenlanden terecht kunnen. 

Nieuwe organisatie
Het nieuwe leerwerkbedrijf krijgt als naam 'WerkwIJSS' (voor beschut werk) en 'WerkwIJSS Schoon' (voor schoonmaak). Wethouder Cees Taal van de gemeente Vijfheerenlanden licht de keuze voor een nieuw sociaal leerwerkbedrijf toe:  "We hebben ons er altijd hard voor gemaakt dat er zo weinig mogelijk voor de Wsw-ers zou veranderen. Naar eer en geweten hebben we dit ingevuld. Wsw-ers blijven zoveel als mogelijk hetzelfde werk doen onder voor hen vertrouwde begeleiding. Het sociale leerwerkbedrijf blijft een ontwikkelingsplek en biedt een beschutte werkomgeving voor mensen die dit nodig hebben. Nieuwe instroom is mogelijk en kan gebruik maken van het sociaal leerwerkbedrijf en gestimuleerd worden door te stromen naar ander werk."

Garanties voor medewerkers
De circa 450 medewerkers die via PAUW aan het werk waren en onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Zij zijn sinds 1 januari 2019 in dienst bij één van de zes bij PAUW betrokken gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden is niets veranderd, de CAO voor de sociale werkvoorziening blijft van kracht. De meeste medewerkers doen hetzelfde werk op dezelfde locatie als voorheen.  

Het personeel van PAUW Bedrijven dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie. Zij zijn vanaf 1 januari 2019 in dienst van gemeente Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of Werk en Inkomen Lekstroom. Zij blijven betrokken bij de begeleiding van Wsw-medewerkers.
 

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten