Logo hetkontakt.nl/leerdam
• Een maand geleden was alles nog koek en ei tussen de vijf partijen.
• Een maand geleden was alles nog koek en ei tussen de vijf partijen. (Foto: Aangeleverd)

Windmolens breekpunt bij onderhandelingen West Betuwe

  •   716 keer gelezen

WEST BETUWE • CDA en GroenLinks in West Betuwe zijn donderdagavond uit de coalitie-onderhandelingen gestapt met Dorpsbelangen, ChristenUnie en de Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB). Het breekpunt is de concepttekst in het coalitieakkoord over windmolens. 

CDA en GroenLinks willen de mogelijkheid openhouden dat er de komende jaren meer windmolens worden gebouwd in de nieuwe fusiegemeente. Dorpsbelangen en de andere partijen zetten liever in op isolatie van woningen en zogenaamde alternatieve energiebronnen, zoals geothermische energie (aardwarmte) en waterkracht. 

Eind december hadden de partijen overigens al een akkoord bereikt over duurzaamheid. Dorpsbelangen en LLBWB) stelden er prijs op om de tekst voor te leggen aan de achterban. In de nieuwe tekst wordt de komst van nieuwe windmolens uitgesloten. CDA en GroenLinks konden zich hier niet mee verenigen. 

'Niet realistisch'
"Wij vinden het niet realistisch om windmolens bij voorbaat uit te sluiten", zegt Andrea Zierleyn, fractievoorzitter en onderhandelaar namens GroenLinks. "De drie oude gemeenten hebben afgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Als je die doelstelling wilt halen, dan mag je voor de toekomt geen enkele mogelijkheid uitsluiten. Alle signalen voor wat betreft het klimaat staan op rood."

Volgens Zierleyn zou het best kunnen zijn dat aardwarmte en waterkracht in de wat verdere toekomst een mooi alternatief is. "Maar voor de kortere termijn zijn deze technieken nog te onzeker en weinig rendabel."

Stap te ver
Ed Goossens, onderhandelaar namens Dorpsbelangen, zegt dat zijn partij rekening had gehouden dat de onderhandelingen zouden klappen. "Dat GroenLinks eruit stapt snap ik, maar van het CDA snap ik dat een stuk minder." Dorpsbelang onderschrijft de klimaatdoelstellingen, maar de bouw van nieuwe windmolens in West Betuwe gaat de partij een stap te ver. "Er komen al veertien windmolens bij het terrein van de AVRI. Daarmee levert West Betuwe meer dan voldoende bijdrage aan de klimaatdoelstellingen."

Goossens omschrijft de huidige plannen van het kabinet als 'tenenkrommend'. "Als de plannen worden doorgezet dan betekent dat voor een gemiddeld huishouden zo'n 25.000 euro aan investeringen. Dat is onbetaalbaar. Wij als lokale partijen zullen duurzaamheidsplannen toetsen op draagvlak, rendement en haalbaarheid."

Naast alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte en waterkracht denkt Goossens aan bijvoorbeeld isolatie van woningen.

Door het afhaken van CDA en GroenLinks kwam SGP donderdagavond weer in beeld. De partij deed in eerste instantie niet mee met de onderhandelingen, omdat er een verschil van mening was over de zondagsrust. De vijf partijen hadden al afgesproken dat dit een vrije kwestie zou zijn, die niet in het coalitieakkoord zou worden geregeld. 
 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK