Logo hetkontakt.nl/leerdam
• Bezoekers van de inloopavond bekijken de plannen.
• Bezoekers van de inloopavond bekijken de plannen. (Foto: Dick Aanen)

Verkeersonveiligheid Dorpsstraat Schoonrewoerd wordt aangepakt

  •   1293 keer gelezen

SCHOONREWOERD • De verkeersveiligheid in de dorpskern van Schoonrewoerd wordt dit jaar verbeterd door vier aanpassingen in de Dorpsstraat. 

De kruisingen met de Kerkweg en de Steenovenweg worden gelijkwaardige kruisingen in plaats van voorrangskruisingen. Dat moet er voor zorgen dat de automobilisten de kruising met een lagere snelheid zullen naderen. De nieuwe situatie wordt nog eens extra geaccentueerd door het aanbrengen van rood asfalt. Naast deze aanpassingen komen er wegversmallingen in de Dorpsstraat, aan de kant waar het verkeer het dorp inrijdt. In het dorp Schoonrewoerd geldt al een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Tot 1996 reed al het doorgaande verkeer door het dorp. De situatie is sindsdien sterk verbeterd door de aanleg van een rondweg. Maar daarmee is de overlast niet geheel verdwenen. 

Onveilig
Bewoners van Schoonrewoerd voelen zich regelmatig onveilig in het verkeer. Dat komt niet alleen door de twee kruispunten, maar ook door het zware verkeer en de soms veel te hard rijdende auto's.  Ook de bouw van een nieuwe basisschool en de ontwikkeling van de nieuwe kleine woonwijk Ooievaarszoom maken het noodzakelijk om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. Op zondag is het extra druk in het dorp door de populariteit van de Hersteld Hervormde Gemeente in Schoonrewoerd. Dat zorgt voor veel extra autoverkeer.  

De plannen zijn tot stand gekomen op initiatief van de Dorpsraad van Schoonrewoerd. De gemeente heeft de financiën beschikbaar gesteld. Bij de plannenmakerij zijn veel belanghebbenden betrokken geweest, onder andere de winkeliers, de chauffeurs, de scholen en de fruittelers. 

Woensdagavond werd in partycentrum Schoonrewoerd een goed bezochte inloopavond gehouden over de plannen. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten