Logo hetkontakt.nl/leerdam

Bestuurders van dorpshuizen in West Betuwe met elkaar om tafel

  •   230 keer gelezen

WEST BETUWE • De bestuurders van alle dorpshuizen in West Betuwe komen donderdag 6 juni weer bij elkaar om nader kennis te maken. De gemeente wil met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten de kartrekkers van deze dorpshuizen de kans geven om onderling ervaringen en kennis te delen.

De dorpshuizen zijn het afgelopen jaar al vaker bijeen geweest om van elkaar te leren en kennis te delen. Wethouder Rutger van Stappershoef legt uit: "Dorpshuizen leveren een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Zij zijn de 'huiskamer' van het dorp en bieden een laagdrempelige ingang voor het contact met en tussen de inwoners. Het is de thuisbasis van vele stichtingen, verenigingen en evenementen. Een aantal dorpshuizen vervult ook nog de nodige zorg- of welzijnsfuncties."

De gemeente vindt het belangrijk om de dorpshuizen te behouden en organiseert daarom dergelijke ontmoetingen. Welzijn West Betuwe ondersteunt het geheel. Van Stappershoef: "Een ding is daarbij zeker. Iedereen die donderdag aanwezig is, onderschrijft het grote en bijzondere belang dat een dorpshuis biedt voor een kern. Het draagt bij aan de leefbaarheid en het in stand houden van voorzieningen."

Ondanks de overeenkomsten in belangen zijn er ook grote verschillen tussen de dorpshuizen, weet de wethouder. Net zoals iedere kern van elkaar verschilt, is ook geen dorpshuis hetzelfde. Er zijn verschillen in locatie, manier van beheer, doelgroepen en wel of geen betaalde krachten. Ook de rol die ze vervullen in de kern en gemaakte afspraken met de voormalige gemeente zijn verschillend. Van Stappershoef: "Het zorgt voor een even complex als belangrijk onderwerp voor samenwerken. Al met al een mooie uitdaging om met de dorpshuisbestuurders, gebiedsmakelaars, beleidsambtenaren en medewerkers van Welzijn West Betuwe stappen te zetten naar een gezamenlijke aanpak om dorpshuizen de positie te geven die zij verdienen."

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten