Logo hetkontakt.nl/leerdam

Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen gingen met keurige cijfers de fusie in

  •   312 keer gelezen

WEST BETUWE • De voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn met een keurige bruidsschat het herindelingsbed ingestapt. Gemeente Geldermalsen nam een overschot van 2,4 miljoen mee, Neerijnen sloot het jaar 2018 af met een winst van ruim 8 ton en Lingewaal had ook haar zaakjes op orde en hield een slordige 1 miljoen euro over. West Betuwe heeft dus haar financiën prima op orde. Toch zijn er ook zorgen. 

Wethouder Govert van Bezooijen spreekt in het kader van de jaarrekeningen van de drie fusiegemeenten van "een mooie erfenis". Hij vult aan: "De financiële positie van de gemeente mag met een gerust hart robuust worden genoemd."

Toch zijn er ook uitdagingen. Op één specifiek terrein is er nadrukkelijk reden tot zorg. Het gaat hierbij om het sociale domein en daarbinnen met name de jeugdzorg. Net als in vele andere gemeenten stijgen ook in West Betuwe op dit terrein de lasten ver uit boven de inkomsten die daar vanuit het Rijk tegenover staan. Het is niet voor niets dat het college van harte een regionale 'brandbrief' richting datzelfde Rijk ondersteunt. Daarin pleiten de regiogemeenten voor een structureel hogere bijdrage. Naast de zorgen over het sociale domein voorziet het college ook grote uitgaven waar het gaat om het oplossen van het achterstallig wegenonderhoud en de uitvoering van het nieuwe beleids- en beheerplan voor de begraafplaatsen in de gemeente.

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }