Foto: Betuwefotograaf.nl

Grote behoefte aan extra woningen in Beesd

  •   323 keer gelezen

BEESD • Het dorp Beesd heeft behoefte aan veel extra woningen. Dat betoogde Frans de Weijer van de groep Beesd voor Elkaar dinsdagavond tijdens het raadspreekuur van de gemeente West Betuwe.

De woningen zijn hard nodig voor het behoud van de voorzieningen in Beesd, die ook ten goede komen aan de omliggende dorpen Rumpt, Enspijk, Gellicum, Rhenoy en deels Deil.  In Beesd is de afgelopen twintig jaar niet meer gebouwd, met uitzondering van een enkele inbreiding. De Weijer: "Het inwoneraantal is gedaald van een kleine 4000 naar 3400. Op deze manier is ons dorp geen lang leven meer beschoren." Veel jongeren zijn al noodgedwongen naar elders verhuisd. En ook is er vergrijzing door gebrek aan woningen.

Enquête
Dat de woonbehoefte groot is bleek al tijdens een breed uitgezette enquête in november 2017. Er werden door de bewonersgroep 1270 enquêtes huis-aan-huis verspreid. In totaal 459 inwoners reageerden, een respons van 36%. Meer dan 63% van de respondenten gaf aan verhuisplannen te hebben, zo'n 17% binnen een jaar en meer dan de helft binnen één tot vier jaar. Bijna 90 procent gaf aan in Beesd te willen blijven wonen. Er bleek vooral veel behoefte aan seniorenwoningen.

CPO
Een speciale werkgroep woningbouw binnen het platform Beesd voor Elkaar heeft serieuze plannen voor het opzetten van meerdere CPO's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Momenteel wordt gepeild of er serieuze belangstelling bestaat om lid te worden van één of meerdere nog op te richten vereniging(en). De Weijer: "We streven naar 120 tot 160 gefaseerde woningen: een energie-neutrale wijk met vooral betaalbare starters- en seniorenwoningen."

De woningen zullen vooral bestemd zijn voor eigen bewoners van Beesd en de omliggende dorpen. "Wat we niet willen is wat er in Rhenoy is gebeurd. Daar is een bouwplan gerealiseerd, waar vooral mensen komen wonen uit andere  gemeenten, zoals de regio Utrecht. Slechts enkele inwoners van Rhenoy hebben daar een huis kunnen kopen."

Goede hoop
Binnen de gemeente Geldermalsen heeft Beesd volgens de bewonersgroep meer dan een decennium in de schaduw gestaan van de complexe grondexploitatie van Geldermalsen en Meteren. Mede daardoor is Beesd er bij de invulling van het bouwprogramma van de afgelopen jaren met lege handen van afgekomen en is er een grote achterstand ontstaan.

De Weijer heeft echter goede hoop dat de woningen op termijn ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De gemeente zal echter eerst moeten aankloppen bij de provincie Gelderland. "Vooral het feit dat het om een door bewoners ontwikkeld en duurzaam wijkje wordt is een pluspunt. Dat is ook aangegeven door wethouder Hartman."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }