Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: nl.123rf.com

Vervuild water weggepompt uit afgedamde sloten bij Spijk

  •   273 keer gelezen

SPIJK • Waterschap Rivierenland is vorige week gestart met het wegpompen van het vervuilde water uit de sloten in het afgedamde gebied bij Spijk. Daarmee wordt voorkomen dat dammen overstromen bij regenval.

Het wegpompen gebeurt via buizen over de Zuiderlingedijk naar de Linge bij de verkeersbrug bij Gorinchem. Op de rivier is de verdunning groot, waardoor het risico voor ecologie en natuur klein is. Metingen bevestigen dit. Door het hier af te voeren, wordt het Natura 2000-gebied met kwetsbare natuur ontzien.

"Door dammen te verleggen, verkleint het Waterschap het afgedamde gebied", schrijft de gemeente West Betuwe in een persbericht.

Oplossingen
De vervuiling werd eind maart vastgesteld. De gemeente West Betuwe werkt sindsdien aan oplossingen voor de lange termijn. Dat gebeurt in samenwerking met Omgevingsdienst Rivierenland, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Sent One en The Dutch. Het Waterschap heeft de waterkwaliteit binnen en buiten het afgedamde gebied onderzocht. Het adviesbureau van Sent One heeft metingen gedaan naar het grondwater.

De resultaten van dit onderzoek zullen nog worden beoordeeld door de Omgevingsdienst. De provincie is verantwoordelijk voor het grondwater en hun toezichthouder kijkt dan ook mee. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Gorinchem zijn op de hoogte van de vervuiling.

Nadat uit metingen bleek dat er metalen in het oppervlaktewater zaten, hebben Sent One en het Waterschap gezorgd dat deze vervuiling binnen het afgedamde gebied bleef. Daarvoor hebben zij gronddammen aangebracht in verschillende watergangen. Vervolgens is om het bouwterrein een kleidam aangelegd. Zo is het slootwater ingedamd en kan regenwater niet vanaf het terrein in de omliggende sloten lopen.

Enkele sloten zijn weer vrijgegeven, ten zuiden van het Lingebos. Voorlopig geldt nog het advies het water in het afgedamde gebied niet te gebruiken.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }