Logo hetkontakt.nl/leerdam

Oud-wethouder Griedo Bel teleurgesteld over ingetrokken besluit Voorstraat Asperen

  •   474 keer gelezen

ASPEREN • Oud-wethouder Griedo Bel is teleurgesteld dat de raad van West Betuwe heeft besloten het raadsbesluit over de herinrichting van de Voorstraat in Asperen terug te trekken. Dat schrijft hij in een ingezonden brief naar Het Kontakt. "De aangevoerde argumenten waren naar mijn mening niet juist en onvoldoende." 

"In bestuurlijk Nederland wordt zelden teruggekomen op een eerder genomen raadsbesluit. De gemeente West Betuwe gaf afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering blijk dat men daar wel degelijk van af wilde wijken. Het ging over het raadsbesluit van de voormalige gemeente Lingewaal over het herinrichten van de Voorstraat in Asperen. De aangevoerde argumenten waren naar mijn mening niet juist en onvoldoende. Het voorstel moest met 'spoed' (terwijl de brief van de provincie er al lag vanaf half december) behandeld worden, zonder de mogelijkheid te bieden aan betrokkenen om in te spreken. In het voortraject is binnen de oud-gemeente Lingewaal uitgebreid overleg gevoerd en afstemming geweest met de andere fusiegemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Er is overleg geweest met de portefeuillehouders financiën, openbare werken en met de stuurgroep West Betuwe. Dit heeft geresulteerd in een positief advies en heeft geleid tot het raadsbesluit van Lingewaal.

De opmerking in het voorliggende raadsvoorstel van de gemeente West Betuwe over het achterstallig onderhoud bij de wegen, in met name de oud-gemeenten Neerijnen en Lingewaal, klopt voor Lingewaal in ieder geval niet. Iedere 2 jaar werd op basis van een actueel wegeninspectierapport het budget voor het onderhoud hierop zonodig aangepast.

De argumenten om de Voorstraat in Asperen her in te richten waren oorspronkelijk (werden in het raadsvoorstel niet genoemd): beloften aan de bewoners, illegaal gebruik van vrachtverkeer terugdringen, betere begaanbaarheid voor zwakke weggebruikers (scootmobiels, kinderwagens, voetgangers), verlagen intensiteit van het verkeer, het aanbrengen snelheidsvertragende maatregelen aanbrengen (inrichten als 30-kilometerstraat), parkeerdruk en parkeeroverlast verminderen, terugdringen wateroverlast bij hevige regenval en het gegeven dat er ruim 30 jaar geen grootschalig onderhoud aan de bestrating is uitgevoerd. Door het uitstel zijn de onderzoeken over een aantal jaren niet meer te gebruiken, dus weggegooid geld (gaat toch altijd om circa 20.000 euro, exclusief ambtelijke uren).

Persoonlijk vind ik het erg jammer dat de gemeenteraad van West Betuwe het raadsbesluit heeft ingetrokken. De inwoners van de oude kern Asperen en in het bijzonder de bewoners van de Voorstraat moeten nu nog een aantal jaren wachten op de herinrichting. Uitgaande van het hostmanshipprincipe, burgerparticipatie, maatwerk leveren en dicht bij de burgers staan vind ik dat de gemeente West Betuwe een kans heeft laten liggen."

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }