Logo hetkontakt.nl/leerdam

Regenboogschool Schoonrewoerd bezig aan laatste jaar

  •   keer gelezen

SCHOONREWOERD • Christelijke Basisschool De Regenboog in Schoonrewoerd sluit per 1 augustus 2014 na 123 jaar haar deuren. Aanleiding is de daling van het aantal leerlingen.


In mei werd al bekend dat de Regenboog binnen een paar jaar dicht zou gaan. Hoewel de school met het aantal leerlingen nog ruim boven de opheffingsnorm zit, is inmiddels toch het proces ingezet van afbouw en sluiting.

Afscheidsjaar

Na overleg met ouders en bestuur is besloten dat de huidige cursus het ‘afscheidsjaar’ wordt. “Dit jaar gebruiken we voor overleg om met een ‘warme overdracht’ de meeste kinderen de overstap te laten maken naar de Noachschool, de andere christelijke school in Schoonrewoerd”, legt Jan Verspuij, directeur van CBS Ichthus uit.

Het personeel kan na de zomer aan de slag op de Julianaschool in Leerdam. “Daar is een sterke groei van het aantal leerlingen. Twee ‘voormalige' kleuterleerkrachten van de Regenboog werken daar nu al.”

In het afscheidsjaar telt de Regenboog 47 kinderen in de groepen 3 tot en met 8. “De leerlingen zitten in kleine groepen en krijgen maximale aandacht en begeleiding. We doen als school een extra inspanning om dat zo goed mogelijk te laten verlopen”, zegt Verspuij.

Gereformeerde school

De school werd op 1 april 1891 geopend toen leden van de gereformeerde kerk besloten een ‘eigen’ school op te richten. Later veranderde de naam in Christelijke Nationale School De Regenboog. De school telde gemiddeld zo’n tachtig leerlingen.

Om het voortbestaan te waarborgen en tegemoet te komen aan de gewenste bestuurlijke schaalvergroting, werd de school in de loop der jaren ondergebracht bij de vereniging van Christelijk onderwijs in Leerdam die in 2003 overging in Logos. Bovendien werd De Regenboog een locatie van CBS Ichthus, waarvan de hoofdlocatie de Julianaschool in Leerdam is.

Prognose

In 2012 wees een gemeentelijke prognose uit dat het aantal kinderen in het dorp drastisch gaat dalen. “Van ruim 200 kinderen loopt dat in een paar jaar terug naar honderdtwintig of minder. De vraag was of dit voldoende zou zijn voor de Regenboog én de Noachschool”, analyseert Verspuij.

Op basis van die prognose legde de gemeente in oktober de nieuwbouwplannen voor de Noachschool stil. Beide scholen hielden daarop een enquête om duidelijkheid te krijgen over de aanmeldingen voor de komende jaren. Verspuij: “Daaruit bleek dat we op de Regenboog drie tot vier leerlingen per jaar konden verwachten; onvoldoende voor een goed sociaal en pedagogisch klimaat.”

Besloten werd om de toelating van kleuters te stoppen. Voor de andere groepen zou worden gekeken naar een afbouwscenario. “Dat zorgde voor veel emotionele reacties. Aan een historische verbondenheid tussen school en kerk en dorp komt een eind. Bovendien: ouders hebben grote waardering voor de school.” 

Noachschool

Diezelfde ouders staken de koppen bij elkaar en kozen in meerderheid voor één school op het dorp. De Noachschool heeft laten weten daarvoor open te staan.

“Het is goed om de kinderen zoveel mogelijk in het eigen dorp naar school te laten gaan. Ook in verband met andere voorzieningen. Er bestaan nog steeds plannen voor een gymzaal”, benadrukt Verspuij. In totaal zoeken na de zomer 37 leerlingen een nieuw onderkomen; waarschijnlijk wordt het merendeel hiervan bij de Noach aangemeld.

Weemoed

Het besef dat de Regenboog aan haar laatste jaar bezig is, zorgt bij personeel en directie voor weemoed en verdriet.

Locatieleider Caroline van Reenen: “Het is een pijnlijk besluit voor alle betrokkenen. Toch gaan we met enthousiasme aan het werk. Met elkaar maken we er een prachtig jaar van. Als team en ouderraad zorgen we voor een waardig afscheid.”

André Bijl

CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier