Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Geen regeling voor medisch afval in West Betuwe

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • Een motie van D66 om de tijdelijke regeling voor de vergoeding van afvoer van medisch afval om te zetten in een permanente regeling is met achttien tegen dertien stemmen verworpen.


Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota vroeg D66-leidster Rita Boer Rookhuiszen om een structurele oplossing voor inwoners met medisch afval. “Het gaat om een kleine groep en een budget van een paar duizend euro per jaar. Wij vragen om een regeling vergelijkbaar met de huidige. Wil de wethouder dit toezeggen?” 

Maar wethouder Ton van Maanen was daar niet al te toeschietelijk mee en vroeg D66 een amendement in te dienen. 

De Boer Rookhuiszen: “Waarom zet u het niet gewoon in de begroting? Het gaat om zeventien inwoners en 2.000-2.500 euro per jaar. Ik had iets meer ‘meedenken’ van het college verwacht.” 

In tweede instantie diende D66 daarom een motie in, waarin werd benadrukt dat door de invoering van het omgekeerd inzamelen inwoners die vanwege medische redenen incontinentiemateriaal en medisch afval hebben voor extra kosten komen te staan. 

In afwachting van de invoering van een aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal is er een tijdelijke regeling in het leven geroepen die twee extra inworpen restafval per week vergoedt. Deze regeling wordt eind 2021 beëindigd, omdat inwoners met incontinentiemateriaal daarna geen extra kosten meer hebben. 

Inwoners die medisch afval moeten afvoeren, worden dan nog steeds geconfronteerd met die extra kosten. Vandaar dat D66 het college verzocht de tijdelijke regeling om te zetten in een permanente regeling voor alleen medisch afval. 

Wethouder Van Maanen wees erop dat inwoners die dit betreft vaak meerdere problemen hebben. De motie werd gesteund door D66, SGP, VWB, PvdA en Groen Links. 

Andere fracties, zoals CU en CDA, wezen erop dat deze inwoners aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand en dat dat praktischer is dan voor zeventien inwoners apart beleid te ontwikkelen.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier