Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto 123RF

‘In principe’ geen OZB-verhoging in gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners in Vijfheerenlanden krijgen voorlopig niet te maken met de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB).


Althans in principe niet. CDA, CU, PvdA, VVD en D66 dienden een amendement in om kaders en beslispunten uit de Kadernota te schrappen of te veranderen. Een van die wijzigingen betrof de gemeentelijke heffingen, waarvan de overgrote meerderheid van de raad vond dat ‘verhoging van die heffingen in principe geen onderdeel vormen van het dekkingsplan’. 

Het college stelde juist voor om wel degelijk na te denken over verhoging van de heffingen. “Er wordt met name gedacht aan verhoging van de onroerende zaakbelasting.” 

Het college komt met dat voorstel, omdat er vanaf 2023 een miljoenentekort dreigt. Dat betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de begroting structureel sluitend te krijgen. Als dat niet gebeurt, dreigt verscherpt toezicht door de provincie.

Extra geld
OZB-verhoging is een veel gebruikt middel voor gemeenten om extra geld in het laatje te krijgen. In Vijfheerenlanden levert één procent OZB-verhoging zo’n 125.000 euro op. Voor een miljoen per jaar extra moet de OZB dus met acht procent omhoog.

Doorgaans is zo’n verhoging best bespreekbaar voor de partijen. Maar zo kort na het Niemans debacle - waarbij politici en bestuurders over elkaar heen tuimelden met de boodschap dat inwoners hiervan niet de dupe mochten worden – vinden veel fracties dit een verkeerd signaal. 

Complicerende factor is dat nog niet duidelijk is hoeveel geld het Rijk uitkeert voor het gemeentefonds en het sociaal domein. Als dat meevalt, is VHL grotendeels uit de brand. Bij tegenvallende cijfers zit de gemeente zwaar in de penarie.

Efficiënter omgaan met geld
Het CDA voelt weinig voor een OZB-verhoging. “Efficiënter omgaan met de middelen past beter bij ons. Waar kunnen we bezuinigen zonder dat onze inwoners dit merken?”, zei Marieke van der Spek.

SGP-er Evert Geluk: “Belastingverhoging is het laatste wat we moeten doen gezien de uitspraken die na de uitslag van de Niemans-claim werden gedaan door het college.” 

Ook VHL Lokaal is tegen belastingverhoging. “Hoe durven wij dit te noemen als de gemeente al maanden roept: de burger mag er niets van merken”, aldus voorman Wim van Dijk. De VVD zag eveneens weinig heil in een OZB-verhoging. “

De gemeentelijke belastingen zijn al bovengemiddeld. ‘Het kan wel in VHL’ – het motto van de Kadernota – moet niet mogelijk gemaakt worden dankzij een flinke draai aan de belastingknop”, zei Hanneke van der Leun. 

Ook PvdA-er Joop van Montfoort reageerde verbaasd. “Begin dit jaar debatteerden we over de vraag hoe we de mokerslag van Niemans moesten verwerken. Bijna alle partijen waren het over één punt eens: de lasten voor de inwoners gaan niet omhoog.” Volgens Van Montfoort is de PvdA niet tegen OZB-verhoging als dat nodig is. “De breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Maar kijkend naar het Niemans-debat zouden we geen betrouwbare overheid zijn om nu toch de lasten te verhogen.” 

Harry van Tilburg (Lokaal Alert) was evenmin voorstander van een OZB-verhoging die hij ‘contraproductief’ noemde. 

Erik van Doorn (GroenLinks) liet een ander geluid horen. “Als bezuinigingen niet mogelijk zijn, moeten we het aandurven om onze inwoners te vertellen dat een OZB verhoging misschien nodig is. Zelfs als we de OZB met tien procent verhogen, betaalt de eigenaar van een modale woning maar 3,00-3,50 euro per maand extra. Ook wij hebben liever niet dat dit gebeurt, maar het is nog erger als kwetsbaren de dupe worden. Dat onze jeugd op wachtlijsten wordt geplaatst, of mensen die met schulden kampen niet goed geholpen kunnen worden.”

Op nul
Wethouder Maks van Middelkoop had geen moeite met het amendement. “We moeten onder de streep op nul uitkomen en het liefst houden we wat over. Om dat te bereiken bezuinig je op kosten, verhoog je de inkomsten - zoals de OZB - en spreek je je reserves aan. We hebben geen reserves meer. Als ook de OZB niet verhoogd mag worden, blijft alleen bezuinigen over.”

Van Middelkoop wilde de situatie verder bekijken rond de vaststelling van de begroting komend najaar. “Veel zaken zijn nu nog niet duidelijk, zoals de herijking van het gemeentefonds en de kosten van de jeugdzorg. Binnenkort weten we meer. Hopelijk komen er genoeg inkomsten binnen om de uitgaven te dekken.” 

Van Doorn was stomverbaasd: “U ‘hoopt’ dat het tekort van twee miljoen verdampt. Het college zegt: ‘er is veel onzeker, misschien verandert de hele wereld nog wel’. Eerst wilde u de OZB verhogen, nu gaat u akkoord met het amendement. Wat is de zin van deze discussie?” 

Ook had hij moeite met de formulering dat de OZB ‘in principe’ niet wordt verhoogd. “We kunnen over drie maanden niet zeggen: ‘we snappen dat de OZB nu toch verhoogd moet worden’. Dan zijn we ook geen betrouwbare overheid. Als jullie duidelijkheid willen, verander dan de tekst.” Dat gebeurde niet, waarna het amendement met 25-4 werd aangenomen.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier