Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto 123RF

Forse kritiek op MIRT A2 Deil-Vught

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • Politiek West Betuwe uitte vorige week forse kritiek op de gang van zaken rond het project MIRT A2 Deil-Vught.


Dit project moet de doorstroming en verkeersveiligheid op de A2 verbeteren. “Waar elders in het land zorgt de rijksoverheid met haar activiteiten voor zo’n opeenstapeling van problemen in zo’n klein gebied”, vroeg VVD-raadslid Diane de Zeeuw zich af. 

Inmiddels is een pakket samengesteld om de problemen op de A2 aan te pakken. Een van de meest in het oog lopende maatregelen voor deze regio is de verbreding van de A2 bij Waardenburg naar twee keer vier rijstroken. 

Vorige week woensdag praatte projectleider Bert Kingma de raadsleden bij over het proces dat in 2018 van start ging. De voorkeursbeslissing werd niet inhoudelijk besproken. Eind maart werd die voorkeursvariant gepresenteerd tijdens een informatieavond, deze week wordt de raad verder geïnformeerd over die keuze.

Kritische reacties
Kingma vertelde hoe maar liefst 300 oplossingen zijn ‘opgehaald’. Daaruit werden negentien kansrijke oplossingen gekozen die leidden tot vier kansrijke alternatieven en nu één voorkeursalternatief. 

Het Rijk betaalt 830 miljoen voor maatregelen aan de infrastructuur – zoals verbreding van de A2, de aanleg van extra bruggen over de Maas en de Waal, de aanpassing van knooppunt Deil en de aansluiting bij Waardenburg. 

Daarnaast ligt er een breed mobiliteitspakket klaar van 45 miljoen dat uitgevoerd en betaald wordt door de regio. Bovendien wordt een regionaal pakket van ‘flankerende’ maatregelen uitgewerkt, zoals de verbetering van de leefbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer in Waardenburg. 

Politici reageerden kritisch op de presentatie. Rita Boer Rookhuiszen (D66) stelde vast dat de rol van gemeente West Betuwe heel erg klein is. VVD-er Diane De Zeeuw viel haar bij. “Wat opvalt is dat er voor onze eigen inwoners – met name in Waardenburg – nog niks geregeld is. Ik kan me voorstellen dat inwoners denken: wat doet de gemeente voor ons.” 

Commissievoorzitter Teus Kool en ambtenaar Susan Timmermans benadrukten dat West Betuwe meebeslist via Regio Rivierenland, een van de vijf opdrachtgevers van het project. Timmermans: “Binnen die regio worden West Betuwe en Maasdriel direct geraakt. Als die gemeenten ergens voor of tegen zijn, gaan de andere gemeenten daar niet voor liggen.” 

Planning
Rita Boer-Rookhuiszen maakte zich zorgen over de planning. Om eind dit jaar de structuurvisie vast te stellen en een bestuursovereenkomst te sluiten, moeten gemeenten in september al groen licht geven.

“Dit project wordt ons door externen opgelegd. Wij komen op voor de lokale belangen. Ik kan me niet voorstellen dat we als raad hier in september klaar mee zijn. Wat gebeurt er als we niet akkoord gaan?” 

SGP-er Jos van Maanen noemde de 45 miljoen voor de regio ‘een sigaar uit eigen doos’. “Het Rijk kleurt keurig binnen de lijntjes, daar omheen moeten wij het uitzoeken. Stuitend dat de rijksoverheid zo omgaat met de regionale effecten van haar handelen.” 

Van Maanen wil voor de raadsdiscussie komend najaar precies weten wat de gevolgen voor Waardenburg zijn en welke bedragen West Betuwe moet ophoesten. 

Kingma liet weten dat het gebruikelijk is dat de regio meebetaalt bij dergelijke grote projecten. “Soms is er veel meer geld mee gemoeid dan deze 45 miljoen.” 

Andrea Zierleyn (GroenLinks): “Wat kunnen we nu nog doen om de zaak te kantelen? Hoe kunnen we dingen veranderen?” Kingma: “Geen idee. In november 2020 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt met Gelderland en Noord-Brabant en de minister. Wij opereren vanuit die afspraken.”

‘Een drama’
Diane de Zeeuw werd ‘verdrietig’ van de reacties van de projectleider. “Het Rijk doet lekker wat men zelf wil. Dat Waardenburg weggeplaveid wordt, is een beetje jammer. Als de gemeente daar wat aan wil doen, moet ze daar zelf voor opdraaien. Er spelen grote belangen, maar het gaat ons om onze inwoners. Wij hebben een probleem door uw activiteiten. We zitten met de A2 en de spoorlijn. Het totaalpakket is een drama.”

Commissievoorzitter Kool en andere politici stelden vast dat Kingma als brenger van de boodschap fungeerde als Kop van Jut en het hoog tijd wordt om met de eigen wethouder in gesprek te gaan om zo druk uit te oefenen, te onderhandelen met andere partijen of een zienswijze in te dienen. Insprekers steunden die conclusie. 

Marleen van den Ham: “Waardenburg wordt bedreigd door allerlei ontwikkelingen. Al die partijen doen wat wettelijk noodzakelijk is, maar zetten geen stap daar buiten. Zo wordt het dorp volgeplempt met verstoring en vervuiling. Ik vertrouw erop dat de gemeente zorgt voor haar inwoners.” 

En Gilles Tebrunsvelt van het Waardenburgs Platform: “We roepen onze lokale volksvertegenwoordigers op hun zorgplicht in gedachten te houden. U wilt vast niet medeplichtig worden aan het veroorzaken van een ongezond leefklimaat en gebrek aan woongenot.” 

De definitieve tracébeslissing wordt waarschijnlijk in 2025 genomen, in 2027 gaat vervolgens de eerste schop de grond in, rond 2031 moet het project zijn afgerond.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2