Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto

Nieuwe stap naar bouw nieuwe stadswijk Broekgraaf-noord

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden neemt met het vestigen van een voorkeursrecht een volgende stap bij het plan om maximaal 800 woningen te realiseren in Broekgraaf Noord.


De vereiste gronden in het gebied ten noorden van de Parallelweg zijn nu nog niet in eigendom van de gemeente. 

Voorkomen speculatie
Ter voorkoming van speculatie, versplintering van gronden en om de regie te houden op de ontwikkeling wil de gemeente het toekomstige woongebied aanwijzen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeente. Het vestigen van een voorkeursrecht is een middel om een eerste recht van koop af te dwingen.

“Het vestigen van het voorkeursrecht levert aan de zijde van de gemeente in principe geen verplichting op tot koop van onroerende zaken, het creëert wel de mogelijkheid”, schrijft het college in een toelichting op het plan. “Met het vestigen van een voorkeursrecht kan de gemeente haar positie zekerstellen en daardoor haar regierol vervullen bij de ontwikkeling van Broekgraaf-noord.”

Woonvisie
Volgens de woonvisie van de gemeente Vijfheerenlanden is er tot 2040 behoefte aan zo’n 3860 nieuwe woningen. Het overgrote deel van die woningen moeten worden gebouwd in Leerdam en Vianen. Het nieuwe plangebied ‘Broekgraaf Noord’ sluit nauw aan bij de ontwikkeling van de bestaande wijk Broekgraaf.

Broekgraaf-Noord is belangrijk bij de oplossing van het bereikbaarheidsproblematiek in Leerdam. Een spoortunnel in het centrum en de verbetering van fietsverbindingen met het centrum en het station maken eveneens onderdeel uit van het plan. 

Met de bouw gaat echter wel een prachtig stukje boerennatuur verloren. Dat moet allemaal wel gecompenseerd worden. “In het nieuwe woongebied worden mogelijkheden voorzien om naast woningbouw ook ecologische waarden te creëren.”

Omdat de visie- en planvorming van het gebied nog in een beginstadium is, is het volgens de gemeente op voorhand nog niet te zeggen of alle percelen tot ontwikkeling komen. “Door grip op de grondposities en zelf grondposities te (kunnen) verwerven houdt de gemeente maximale zeggenschap over de ontwikkeling van de gronden om zo ook haarmaatschappelijke doelstellingen te kunnen behalen.”

Het voornemen tot vestigen van een voorkeursrecht komt aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 juni. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier