Logo hetkontakt.nl/leerdam

Inwoners West Betuwe dreigen met procedures

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • Deze maand wordt het bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg vastgesteld. Inwoners van Ophemert zijn allerminst tevreden over de plannen. Jos Uijlenbroek en Jan Prins sluiten bezwaarprocedures niet uit.


“Schandalig dat er niet naar de inwoners wordt geluisterd.” 

Noortje Breij, projectleider dijkversterking van de gemeente en Hendrika Jager, omgevingsmanager bij Waterschap Rivierenland praatten vorige week raadsleden en betrokkenen bij over de stand van zaken. In 2016 ging het project om 19,3 kilometer dijk te versterken van start, rond de jaarwisseling lagen de plannen ter inzage. 

Dat leverde 86 zienswijzen van inwoners met in totaal 335 vragen op. Het merendeel van die vragen ging over het dijkontwerp en de hinder tijdens de realisatie van het project. Daarnaast werden er onder meer vragen gesteld over de grondverwerving, verkeer en weginrichting, de communicatie en de waterhuishouding.

Verkeersveiligheid
Soms zorgden die zienswijzen voor een aanpassing van de plannen, vertelden Breij en Jager. Zoals bij de Donkerstraat in Heesselt.

“Veel zienswijzen gaan over de verkeersveiligheid. Omwonenden maken zich daar zorgen over.” 

Breij en Jager benadrukten dat de kaders van de ‘Gastvrije Waaldijk’ worden meegenomen bij de dijkverzwaring. “We zijn druk bezig met gemeenten en provincie om hierover tot overeenstemming te komen. We houden vast aan het uitgangspunt dat er op de dijk één lange fietsverbinding komt, waarbij de automobilist te gast is.” 

Inmiddels is de dijkversterking Tiel-Waardenburg in een beslissende fase terecht gekomen. De planning is dat gemeenten West Betuwe en Tiel deze maand het bestemmingsplan vaststellen en de vergunningen worden verleend. In juni moet de provincie haar goedkeuring geven, terwijl komende zomer de beroepsprocedure van start gaat en het project wordt aanbesteed. In 2022 gaat de eerste spa de grond in.

Uitwerking
Raadsleden stelden vragen over de planning van het project en de inrichting van de weg: hoe staat het met de verlichting, komen er drempels, versmallingen, een vrijliggend fietspad of eenrichtingsverkeer? Veel zaken komen pas aan de orde tijdens de uitwerking van het project, vertelden Breij en Jager.

“Dan kijken we waar wat nodig is. Ook wordt dan duidelijk of er stukken met eenrichtingsverkeer komen.” Wel staat vast dat er geen ruimte is voor een vrijliggend fietspad. Het werk moet in 2026 klaar zijn. 

“Het is niet waarschijnlijk dat we in Tiel beginnen en in Waardenburg eindigen. De volgorde hangt af van de gronden die beschikbaar zijn. De aannemer maakt een plan en we weten nu nog niet waar-ie begint. Uitgangspunt is dat we overlast – ook door goede communicatie – zoveel mogelijk beperken. Er komt overlast, maar we proberen de omgeving te ontzien. Woningen en bedrijven blijven steeds bereikbaar.”

Tot het gaatje
Bewoners Jos Uijlenbroek en Jan Prins uit Ophemert hadden grote moeite met onderdelen van het project. Uijlenbroek stelde vast dat bij het opstellen van de MER is uitgegaan van een oude verkeerstelling en niet van een geluidsmeting.

Hij benadrukte dat de dijk bij Ophemert wordt verlegd en de geluidsbelasting door motoren daardoor groter wordt. Ook vroeg hij zich af of de veiligheid op de dijk gewaarborgd kan worden, terwijl hij bezwaar maakte tegen de openstelling van de beheerstroken langs de dijk. 

“Er lopen straks mensen in onze tuin. We willen dat het Waterschap een simpel hekje of bord plaatst, zodat die stroken niet openbaar toegankelijk zijn.” 

Prins maakte bezwaar tegen de ophoging van zijn woonomgeving voor woningbouw. “Ik ben niet tegen dijkversterking - ik wil ook droge voeten - ik ben wel faliekant tegen het plan om de wijk op te hogen. Als dat niet van tafel gaat, ga ik procederen. Desnoods tot het gaatje.” 

De antwoorden van gemeente en Waterschap stelden de inwoners niet gerust. Uijlenbroek: “We zijn niet uit op de vertraging van een kostbaar project, maar we voelen ons niet gehoord. Als je niet oppast, gaan inwoners bezwaar maken.”

Commissievoorzitter Teus Kool drong er bij gemeente en schap op aan om op korte termijn te reageren op de bewonersopmerkingen. Deze week komt de dijkversterking aan de orde in een oordeelsvormende vergadering, eind deze maand buigt de raad zich over het bestemmingsplan.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier