Logo hetkontakt.nl/leerdam
<p>&bull; De nauwe doorgang in Nieuwland.</p>

• De nauwe doorgang in Nieuwland.

(Foto: André Bijl)

Toch onderzoek naar randwegen Leerdam, Lexmond en Nieuwland

  •   keer gelezen

vijfheerenlanden • Er komt toch een onderzoek naar de eventuele aanleg van randwegen in Leerdam, Lexmond en Nieuwland. Vorige week ging een nipte meerderheid van de raad akkoord met dit amendement van CDA en SGP.


De raad boog zich over het mobiliteitsplan 2020-2030 dat na de Niemansaffaire fors is uitgekleed. Aanvankelijk was er tien miljoen euro beschikbaar in het Mobiliteitsfonds. Dat ‘potje’ verdween als sneeuw voor de zon toen bekend werd dat Vijfheerenlanden ruim 90 miljoen moest ophoesten vanwege ‘Niemans’. 

In het nieuwe voorstel dat vorige week op de agenda prijkte, stonden alleen de knelpunten en wensen die toch al in de begroting waren opgenomen. Het onderzoek naar randwegen bij Leerdam en Lexmond hoorde niet bij de prioriteiten van het plan, terwijl de randweg bij Nieuwland helemaal niet meer in het stuk voorkwam.

Zere been
Dat was tegen het zere been van CDA en SGP. Vanwege de situatie in de dorpskernen van Lexmond en Nieuwland waar (vracht)verkeer voor overlast zorgt en de ontsluiting van Leerdam – die door de woningbouw in Broekgraaf steeds verder onder druk komt te staan – willen die partijen zo snel mogelijk een onderzoek instellen naar de mogelijkheid om randwegen aan te leggen.

Volgens CDA en SGP is uit onderzoek gebleken dat alleen een randweg de hinder en verkeersonveiligheid kan wegnemen. CDA-er Henk van Nieuwenhuijzen: “De dorpskern van Nieuwland heeft onverminderd last van doorgaand verkeer. In Broekgraaf worden steeds meer woningen gebouwd. Daardoor neemt de overlast alleen maar toe. Bovendien willen we vracht- en landbouwverkeer weren uit de dorpskernen. Tien jaar uitstel is onaanvaardbaar.” 

SGP-er Vermaat heeft vanwege de beperkte middelen begrip voor de keuzes van het college: prioriteit aan verkeersveiligheid, fietsknelpunten en de stimulering van openbaar vervoer. “Wel pijnlijk dat andere dingen nu niet kunnen. Vergelijk de situatie in Nieuwland met die in Schoonrewoerd. Je moet er toch niet aan denken dat de N484 nog door Schoonrewoerd zou lopen.” 

Vermaat stelt vast dat randwegen niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. “Onderzoek, grondaankoop, procedures en financiering vergen veel tijd. Laten we daarom dat onderzoek toevoegen aan onze prioriteitenlijst.” Als het aan Vermaat ligt, wordt de provinciale weg N214 van Noordeloos doorgetrokken naar Leerdam. In dat geval draait de provincie op voor aanleg en onderhoud. “Dat is wel wat lobbywerk waard.”

Niet realistisch
Wethouder Huib Zevenhuizen begreep de wens om de kernen te ontlasten, maar vond het amendement niet realistisch. “Eerder onderzoek wees uit dat een randweg om Lexmond een aanvaardbaar alternatief is. De kosten wegen op tegen de maatschappelijke baten. In Nieuwland is dat niet het geval.”

De wethouder benadrukte dat het onderzoek naar randwegen in Lexmond en Leerdam/Broekgraaf is gekoppeld aan woningbouw. “De gemeente moet veel geld ophoesten. Dat lukt alleen door daar woningen te bouwen.” 

Bovendien moet de provincie bijspringen: “Dat wordt een ingewikkeld verhaal. Die staat niet te rammelen met zakken geld.” 

Volgens Zevenhuizen moet de gemeente de provincie ervan overtuigen dat er een serieus probleem is en tegelijk een forse financiële bijdrage leveren. “Dat geld hebben we nu niet. Een ander beeld schetsen via dit amendement verandert daar niets aan”, aldus Zevenhuizen, die bestreed dat de randwegen tien jaar uit beeld zijn. 

“We stellen op korte termijn prioriteiten vast om een begin te maken met het mobiliteitsplan. Daarnaast kijken we wat er de komende jaren mogelijk is.” 

Vinger aan de pols
Erik van Doorn (GroenLinks) maakte zich zorgen over Nieuwland. “Die kern moet hoe dan ook ontlast worden. Als de situatie daar geen reden voor een onderzoek is, weet ik het niet meer.”

Hij wees erop dat de gemeente een voorkeursrecht heeft gevestigd op 70 ha. grond rond de Bruininxdeelse Kade tussen Leerdam en Leerbroek. “Daar kunnen 4.200 woningen verrijzen”, rekende Van Doorn voor. Dat zou de problemen in Nieuwland verder vergroten. 

Uiteindelijk ging hij akkoord met de toezegging van de wethouder dat bij een onderzoek naar de randweg bij Leerdam/Broekgraaf ook wordt gekeken hoe Nieuwland kan worden ontlast. CDA en SGP kregen uiteindelijk alleen steun van VHL Lokaal. Dat was precies genoeg: het amendement werd met 16-15 aangenomen. De indieners wachten de initiatieven van B&W af. Kees Vermaat: “We houden de vinger aan de pols.”

‘Geen valse verwachtingen wekken’
CU, D66, VVD, PvdA en Lokaal Alert waren het met de visie van wethouder Zevenhuizen eens. Harry Wolting (CU) vroeg zich af waarom CDA en SGP zoveel aandacht vroegen voor randwegen, terwijl andere onderdelen - zoals fietspaden - net zo belangrijk zijn.

CDA-er Van Nieuwenhuijzen: “Ga eens met de inwoners van Lexmond of Nieuwland praten. Dan hoort u waarom. Die snakken naar een randweg.” 

VVD-er André van der Leest vond het niet juist inwoners een beeld voor te spiegelen dat financieel onhaalbaar is. “Een amendement zonder financieringsplan is niet realistisch.” Jaap Breur (D66): “Het is niet zuiver om een onderdeel dat zoveel geld kost naar voren te halen. We hebben het geld niet voor dit soort grote projecten. Zo wek je valse verwachtingen bij de inwoners.”

André Bijl,
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier