Logo hetkontakt.nl/leerdam
<p>&bull; Thijs, Martine en Tiny, drie van de zeven leden van Stadsraad Asperen.</p>

• Thijs, Martine en Tiny, drie van de zeven leden van Stadsraad Asperen.

(Foto: @Levien Vermeer)

Asperen krijgt een Stadsraad

  •   keer gelezen

ASPEREN • Schijn bedriegt, want onder het rustige oppervlak van Asperen borrelt en bruist het, en niet alleen in de lente. Veel mensen zetten zich in voor een actief verenigings- en kerkelijk leven. Het is niet te missen dat deze week de Stadsraad van Asperen is opgericht.


Met de lancering van een website en een Facebook-pagina, artikelen in diverse kranten, en basisschoolleerlingen die huis aan huis een flyer bezorgen.

Tiny Van Dortmont (55), Martine van Roon (41) en Thijs de Bruin (41) maken samen met nog drie heren en een dame deel uit van de initiatiefgroep voor de Stadsraad.

“Nu Lingewaal is gefuseerd met Neerijnen en Geldermalsen tot gemeente West Betuwe, zijn er 24 dorpen en twee stadjes die om aandacht vragen”, legt Van Dortmont uit, en vervolgt: “Met een Dorps- of in ons geval een Stadsraad, kun je het contact met het gemeentebestuur op een duidelijke manier vormgeven.”

De Bruin vult aan: “Als inwoner ben je beter op de hoogte van wat er speelt in je woonplaats. Het bidbook uit 2018 dient als basis om de initiatieven van burgers te bundelen tot een kernagenda, en te kijken of alles nog actueel is zodat we een en ander concreter kunnen maken.”

Initiatieven
Er zijn al verschillende burgerinitiatieven gerealiseerd in Asperen, zoals een gloednieuwe sporthal, een prachtige speeltuin, een beachvolleybalveld en recent een nieuw hek rond het strandje bij zwemplas De Wiel. De Stadsraad gaat verder inventariseren wat er leeft onder de lokale bevolking.

Van Dortmont heeft meteen al een heet hangijzer te pakken: “Wat gaat er met het leegstaande pand OBS De Zandheuvel gebeuren?” Sinds beide basisscholen onderdak kregen in de Brede School, staat dat leeg. Hij oppert: “Willen we woningbouw of een parkje op die locatie? De wensen zullen niet altijd eensluidend zijn, maar we kunnen er wel een beeld uit distilleren.” 

De Stadsraad zal daar steeds een balans in moeten zoeken, en dan tot een bepaald advies besluiten, zegt hij. “Er zullen toch keuzes gemaakt moeten worden, maar de inwoners hebben in ieder geval een stem.”

Dan is er het oude gemeentehuis met een beeldbepalend karakter en cultuurhistorische waarde. “De ChristenUnie heeft voorgesteld het in eigen beheer te houden, maar als het toch verkocht wordt kan de Stadsraad daar ook wat van vinden en eisen meegeven. Dat het verlicht moet blijven bijvoorbeeld, en zo goed mogelijk geconserveerd wordt in de oorspronkelijke staat.”

In de folder worden een aantal zaken opgenoemd die al eerder door inwoners werden aangedragen voor de kernagenda, zoals het verbeteren van de parkeermogelijkheid op de Voorstraat. Van Dortmont weet: “Hoewel dit niet in het coalitieakkoord is opgenomen, staat de gemeente er nu wel voor open, dus als Stadsraad willen we graag gesprekspartner zijn.”

Parkeren
De Bruin vult aan: “Wat het parkeren betref is de Achterstraat enorm verbeterd door het eenrichtingsverkeer. Maar het gaat ook om de verkeersveiligheid. Op de Voorstraat wordt vaak onverantwoord hard gereden.”

In de folder wordt een oproep gedaan voor meer leden. Van Dortmont licht de vraag om ook mee te doen graag toe: “We willen commissies instellen op specifieke onderwerpen zoals verkeersveiligheid en woningbouw, zodat niet alle groepsleden zich in elk thema hoeven te verdiepen.” 

En De Bruin vult aan: “Gezien de huidige teamsamenstelling zijn we op zoek naar minimaal twee leden tussen de achttien en de vijfendertig.”

De heren leggen uit wat de Stadsraad wel en niet doet: “We inventariseren wat er leeft en creëren draagvlak. We behartigen de belangen van alle inwoners, en geven ze een stem. We kunnen niet optreden als bemiddelaar tussen individuele inwoners, bedrijven of verenigingen en de gemeente. De Stadsraad is geen kruiwagen, maar functioneert als spreekbuis.”

Meer informatie: www.stadsraad-asperen.nl.

Door Levien Vermeer

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier