Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Waterschap Rivierenland

West Betuwe wapent zich tegen wateroverlast

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De gemeente West Betuwe gaat zich beter wapenen tegen toekomstige situaties van wateroverlast. Er komen strengere regels voor het opvangen van hemel- en grondwater op eigen terrein.


De essentie is dat relatief schoon hemelwater niet langer via de rioolbuis naar de zuivering wordt afgevoerd. Dat kan heel eenvoudig door de afvoerpijp los te koppelen en het water op te vangen in bijvoorbeeld een regenton. Hiermee wordt tijdens plensbuien piekbelasting van de rioolwaterzuivering voorkomen. 

De zuiveringen werken ook efficiënter. Het voorkomt ook dat de het vervuilde rioolwater via overstorten in het oppervlaktewater terechtkomt.

Buffer
“Door hemelwater op te vangen en lokaal terug te brengen in het systeem, blijft het water zoveel als mogelijk op de plek waar het valt. Dit water is een buffer (in de ondergrond) voor drogere periodes.”

Afkoppelen en bergen van hemelwater zal niet altijd spontaan gebeuren. Daarom komt de gemeente met een speciale verordening ‘afvoer hemel en grondwater’. Via deze verordening kunnen afkoppelgebieden en hemelwatergebieden worden aangewezen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij reconstructies van de openbare ruimte.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouwlocaties geldt een waterbergingseis op eigen terrein. De maatregelen worden bij de bouw meegenomen. In nieuwe plangebieden wordt geen hemelwaterleiding meer aangelegd. Dat levert voordelen op.

“Het treffen van maatregelen door de projectontwikkelaar in de bouwrijpfase is eenvoudiger en goedkoper om te realiseren dan dat dit wordt doorgeschoven naar de kopers.” Volgens de gemeente moeten de klimaatmaatregelen ook worden gezien als een investering. “Een woning met klimaatadaptieve maatregelen is in de toekomst waarschijnlijk meer waard.”

Het onderwerp staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 29 april.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier