Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ElkWelzijn

Meldingen voor buurtbemiddeling stabiel in Molenlanden en Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN/VIJFHEERENLANDEN • Het aantal aanmeldingen voor buurtbemiddeling is in het coronajaar 2020 redelijk stabiel gebleven in de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.


In Vijfheerenlanden was er een kleine stijging van 37 naar 39 meldingen en in Molenlanden een kleine daling van 35 naar 33 meldingen ten opzichte van 2019.

In omliggende gemeenten was er sprake van een lichte stijging van het aantal meldingen, waardoor er regionaal gezien iets meer werk te doen was voor ElkWelzijn, de organisatie achter de buurtbemiddeling.

Nauwelijks fysiek contact
Het jaarverslag van ElkWelzijn staat voor een groot deel in het teken van corona. “Voor de werkwijze van Buurtbemiddeling had dit uiteraard gevolgen. Huisbezoeken bij buren konden vaak niet plaatsvinden en buren konden nauwelijks meer fysiek bij elkaar komen voor een oplossend gesprek. Juist het stukje waar onze kracht ligt: persoonlijke benadering en contact konden we niet in de praktijk brengen.”

ElkWelzijn heeft daardoor gekozen voor een andere manier van werken. “De onverwachte huisbezoeken door vrijwillige bemiddelaars bleken een groot deel van het jaar onmogelijk. Dat is jammer, want het binnenvallen van de bemiddelaars bij de tweede partij (buren B) is een beproefde manier om te zorgen dat buren niet al bij voorbaat ‘nee’ kunnen zeggen tegen bemiddeling. In het coronajaar ontwikkelende wij de ‘brief aan buren B’, waarmee we het eerste contact probeerden te leggen.”

86 brieven
De resultaten van het benaderen van de buren met een brief is de organisatie niet tegengevallen. Er werden in het afgelopen jaar in totaal 86 brieven verstuurd. Uiteindelijk nam 80% van de buren contact met ElkWelzijn op, waarvan 43% ook daadwerkelijk met hun buren in gesprek wilden, of op een andere manier naar een oplossing wilden zoeken.

“We denken er serieus over om deze brief ook na de corona-tijd in onze werkwijze te blijven opnemen voor gevallen waar wij verwachten dat het moeilijk wordt de tweede partij direct te benaderen.”

Molenlanden
In Molenlanden is ten opzichte van vorig jaar het aantal aanmeldingen iets gedaald, van 35 naar 33. Er waren in 2020 iets meer inwoners die van bemiddeling afzagen. In 20 kwesties heeft Buurtbemiddeling een positieve bijdrage geleverd. Het aantal volledig opgeloste kwesties na het bemiddelingsgesprek is gedaald ten opzichte van vorig jaar, van 11 naar 4 bemiddelingen. Er was minder bereidheid bij buren om samen aan tafel te komen, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen waardoor fysieke ontmoeting moeilijker was.

Er zijn twee keer zoveel meldingen gedaan door de woningcorporaties. TablisWonen is een actievere verwijzer geworden. Meer inwoners dan vorig jaar hebben zelf een bemiddeling aangevraagd. Vorig jaar waren dat er 8 en in 2020 13 inwoners. Geluidsoverlast blijft de grootste aanleiding voor conflicten (48%), gevolgd door tuin- en grondgeschillen (18%) en vuilnis/rommel/stankoverlast als reden voor een burenconflict (18%).

Vijfheerenlanden
In de gemeente Vijfheerenlanden is ElkWelzijn alleen actief in de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik. In Vianen is een andere organisatie voor buurtbemiddeling actief, waarmee ElkWelzijn binnen de gemeente nauw samenwerkt. In het genoemde deel van Vijfheerenlanden zijn 39 casussen aangemeld, iets meer dan in 2019. Toen waren het er 37.

Ook in 2020 betroffen de meeste meldingen geluidsoverlast, zeker tijdens de lockdown periodes hadden buren last van elkaar. Het aantal meldingen dat binnenkwam via de politie daalde dit jaar. ElkWelzijn is blij dat steeds meer inwoners uit Leerdam zelf de weg naar buurtbemiddeling zelf vinden, via de website en andere media.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier