Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Raad West Betuwe ziet burgerraad niet zitten

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De meerderheid van de gemeenteraad in West Betuwe is geen voorstander om een burgerraad in het leven te roepen. GroenLinks en D66 bepleitten zo’n orgaan tijdens de behandeling van de startnotitie participatiebeleid. 


Het wijzigingsvoorstel werd met 20 stemmen tegen en negen stemmen voor verworpen. De indieners kregen alleen steun van de fracties van Leefbaar Lokaal Belang en Verenigd West Betuwe.

Het college is voorstander van een interne en externe klankbordgroep en wil daarnaast ook een digitaal inwonerspanel. De externe klankbordgroep bestaat uit 60 sleutelpersonen die benaderd zijn via een schriftelijke enquête. 

GroenLinks vindt het belangrijk dat juist de vormgeving van het participatiebeleid via een open gesprek plaatsvindt. Niet via zogenaamde sleutelfiguren, die toch al vaak meedenken, maar via een willekeurig gekozen groep inwoners, bijvoorbeeld evenredig verdeeld over drie leeftijdsgroepen. 

Fractievoorzitter Andrea Zierleyn: “Een democratisch gesprek zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente en het vertrouwen in de overheid.” 

Deelnemers van zo’n burgerraad hebben geen politieke functie en hebben verschillende achtergronden, belangen en kennisniveaus. “Mensen delen hun verhalen en argumenten met elkaar, om gezamenlijk de beste ideeën en uitgangspunten te vinden.”

Ondanks het vurige pleidooi van Zierleyn zagen de meeste partijen zo’n constructie niet zitten. Gert-Jan van Ochten (VVD) twijfelt aan het aantal reacties als je mensen willekeurig aanwijst. “Wat wil je dan bereiken.” 

Ook Henk de Man (Dorpsbelangen) vindt een inwonerspanel veel representatiever. 

Volgens wethouder Rutger van Stappershoef is een burgerraad overbodig. Het inwonerspanel omvat volgens hem niet alleen een enquête, maar de leden worden ook gevraagd mee te werken aan een vervolggesprek. Stappershoef wees er verder op dat West Betuwe al heel veel inwonerspanels kent.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier