Logo hetkontakt.nl/leerdam
<p>&bull; Files vormen steeds vaker een probleem, wegverbreding is een van de oplossingen.&nbsp;</p>

• Files vormen steeds vaker een probleem, wegverbreding is een van de oplossingen. 

(Foto: Paul van Baardwijk)

Doorstroming en veiligheid is bij verbreding A2 leidend, maar zorgt voor onrust in Waardenburg

  •   keer gelezen

WAARDENBURG • Verbetering van de doorstroming, dat is het doel van de verbreding van de A2. Plus de veiligheid. ‘En natuurlijk proberen we dat te doen zonder dat dit ontoelaatbare effecten voor de omgeving oplevert’.


“Als het te gek wordt, zoeken we vanzelfsprekend een andere oplossing. We kijken zeker ook naar de leefbaarheid, maar de doorstroming is leidend.”

Dat was vorige week tijdens de online informatieavond over de inpassing van de verbrede A2 bij Waardenburg de terugkerende boodschap van de medewerkers van de projectorganisatie. Dat is ook de reden waarom voor deze variant is gekozen en de aansluiting bij Waardenburg niet wordt verplaatst.

“Het verkeer neemt steeds meer toe. Dat betekent meer hinder op de A2 en de andere wegen. Een extra rijstrook zorgt ervoor dat we de knelpunten oplossen, de doorstroming en verkeersveiligheid bevorderen en er minder sluipverkeer komt”, legde een medewerker uit waarom voor twee keer vier rijstroken is gekozen. Dat dit voor de inwoners van Waardenburg gevolgen heeft, is duidelijk.

De A2 wordt breder en komt op sommige locaties dichter langs de woningen, er vinden aanpassingen bij de aansluitingen op het lokale wegennet plaats en de verbreding heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor geluidsoverlast, trillingen, de luchtkwaliteit en de veiligheid.

“Maar pas bij de planuitwerking worden er gedetailleerde onderzoeken uitgevoerd. Dan wordt duidelijk of er wettelijke kaders worden overschreden en er maatregelen nodig zijn. Ook hebben we nog niet gekeken naar de veiligheid. We hebben geen details over een eventuele aanpassing van de schermen, de weg of de woningen.”

Al zagen de woordvoerders op dit moment geen aanleiding om de zogenaamde bungawalls te verplaatsen.

Spervuur
De organisatie kreeg een spervuur van vragen op zich afgevuurd. Een aantal bleef onbeantwoord, omdat er nog nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Andere oplossingen – zoals rekening rijden – passen niet binnen de aanpak van dit project. Het leidde tot flinke kritiek uit de ‘zaal’.

“De antwoorden worden wel erg los uit de pols gegeven. Ik mis een goede onderbouwing. Ik hoor maar ‘ik denk’, ‘ik zal’, het wordt niet erg concreet zo.”

Een ander: “Er wordt gekozen voor de makkelijkste oplossing: verbreding van de A2. Pletter er maar beton neer, dan zijn we er van af. Ik hoor niks over alternatieven, zoals verlaging van de snelheid of een andere weginrichting.”

Maar daar was de projectorganisatie het niet mee eens: “Er zijn meer dan 300 ideeën de revue gepasseerd. We kiezen niet alleen voor het draaien van asfalt, we kijken ook breder. Er ligt een pakket maatregelen met snelfietspaden, openbaar vervoer en een aanpak via de werkgevers.”

De zaal: “Hopelijk krijgt mevrouw Kaag haar zin, dan gaan de plannen niet door.”

Zorgen
Ook plaatselijke politici maakten zich zorgen.

VVD-er Frank Broedelet: “De zorgen voor de leefbaarheid in Waardenburg zijn niet weggenomen. Ik snap dat de A2 verbreed moet worden, maar inwoners en woningen komen zo in de verdrukking. Lopen we met deze voorkeursvariant niet in een fuik? Is er geen alternatief? Straks wordt er gezegd: ‘we zijn nu te ver om de plannen nog te wijzigen.”

Petra van Kuilenburg (LLBWB) vroeg zich af wat er met de reacties van inwoners wordt gedaan. “U laat de mensen meepraten, maar doet er vervolgens niks mee. Zo krijg je een dorp wel op stelten, er is veel onrust in Waardenburg.”

Onzekerheid
Rita Boer Rookhuiszen (D66) stelde vast dat inwoners lang moeten wachten tot er duidelijkheid is. Eind 2021, begin 2002 wordt de voorkeursvariant vastgesteld, in de jaren daarna worden de plannen uitgewerkt, pas in 2025 volgt het definitieve besluit.

“Al die jaren zitten de inwoners in onzekerheid. Dat kun je mensen niet aandoen.”

De organisatie benadrukte dat bij de uitwerking van de plannen de wettelijke normen niet overschreden worden. “Dan mogen we niet verder en moeten we passende maatregelen treffen.”

Ook gaf ‘men’ toe dat het vroeg informeren van inwoners nadelen heeft. “Tegenwoordig pakken we grote projecten zo aan. Die openheid zorgt voor onzekerheid, vooral ook omdat inwoners nu nog geen basis hebben om iets te doen. Pas in een later stadium worden dingen duidelijker.”

Het Waardenburgs Platform vertrouwt in ieder geval niet op de goede afloop, getuige de chat: “Je kunt beter nu maar vast een advocaat inschakelen.”

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier