Logo hetkontakt.nl/leerdam

Geen asielzoekers in pand aan Tuijnmanweg Vianen

  •   keer gelezen

VIANEN • Het college van de gemeente Vijfheerenlanden verleent geen medewerking aan een principeverzoek om 228 asielzoekers, arbeidsmigranten en spoedzoekers te huisvesten in het driedelige gebouw aan de ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6, op bedrijventerrein De Hagen in Vianen.


Volgens het college zou het economische belang van dit gebied sterk kunnen worden geschaad door deze ontwikkeling. Dit deel van het bedrijventerrein moet namelijk behouden blijven voor bedrijfsdoeleinden. Het bedrijventerrein wordt volgens de visie ‘Samen Ondernemen’ uit 2015 aangemerkt als locatie met hoge potentie voor intensivering, geen locatie met mengpotentie’. 

Intensivering
“Er wordt ingezet op intensivering en daarbij is herbestemmen niet aan de orde”, aldus een raadsinformatiebrief van afgelopen vrijdag. “Menging van functies mag niet leiden tot belemmering van de aanwezige bedrijven en daarbij geldt een toenemend belang voor behoud van ruimte voor bedrijventerreinen met hogere milieucategorieën. Het omzetten van de bedrijfsfunctie naar een woonfunctie op deze locatie zal voor deze visie belemmerend werken.”

Overlast
Het gebied in de nabijheid van de A27 is kortom bestemd voor ‘zware’ bedrijven. “Enerzijds zullen bewoners overlast ervaren door verkeerslawaai, industrielawaai en geur. Anderzijds zal het omzetten van een bedrijfsfunctie naar een woonfunctie een belemmering vormen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven.” Op die plek kan bovendien geen aanvaardbare, gezonde leefomgeving worden gegarandeerd.

Het gebied is bovendien niet veilig voor voetgangers, concludeert het college. Ook is het de vraag of de parkeersituatie toereikend zal zijn.

‘Noodzaak’
“Dit neemt niet weg”, aldus het college, “dat wij zeer doordrongen zijn van de noodzaak om deze doelgroepen (eventueel gecombineerd met andere doelgroepen) te huisvesten.” De gemeente is daarom bezig met een inventarisatie van andere locaties binnen de gemeente waar dit in kleine aantallen kan. De verwachting is dat de inventarisatie voor de zomervakantie is afgerond.”

Eerder dit jaar waren ook locaties aan de Parallelweg in Leerdam en de Energieweg in Meerkerk in beeld. Ook die locaties vielen af. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier