Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto 123RF

Raad akkoord met dekkingsplan Niemans Beton

  •   keer gelezen

MEERKERK • Politiek VHL ging donderdag akkoord met het dekkingsplan voor de 91,9 miljoen schadevergoeding plus bijkomende kosten in de Niemans-affaire.


De raad deed dat met een zekere gelatenheid: fracties wilden niets liever dan een punt zetten achter dit hoofdpijndossier. “We gaan akkoord, we kunnen niet anders. Als we dit niet doen, komen andere posten in de begroting onder druk te staan”, zei CDA-woordvoerder Marieke van der Spek. 

“Laten we dit boek zo snel mogelijk sluiten en gaan werken aan de toekomst”, vond GroenLinks-voorman Erik van Doorn. 

“Gelukkig kunnen we het dekkingsplan uitvoeren met de opbrengst van de Eneco-gelden. Anders worden we een artikel 12-gemeente. Zo komen we onder het toezicht van de provincie uit”, zei Wim van Dijk (VHL Lokaal). 

Onder meer VVD, PvdA en Groen Links wezen ook op de ‘frustraties’ van dat provinciaal toezicht. “Er liggen allerlei prachtige plannen klaar. Daar willen we mee verder. Het helpt dan niet als je onder verscherpt toezicht staat”, zei Hanneke van der Leun (VVD).

In de ijskast
Ondanks die hoopvolle blik op de toekomst bleef het chagrijn over de claim tastbaar. “De gevolgen komen hard aan. Mooie plannen voor woningbouw, mobiliteit en onze dorpshuizen gaan in de ijskast. Dat doet pijn”, concludeerde Van der Spek.

“Ingrijpend: we hadden 90 miljoen en die moeten we weggeven. Plannen moeten worden herbezien, dat blijft heel lang pijn doen”, zei SGP-er Evert Geluk. 

“We hadden zulke mooie plannen voor de Eneco-gelden. Heel jammer dat veel geld nu niet beschikbaar is voor de inwoners, maar naar een private partij gaat”, beaamde Christel van ‘t Pad (PvdA). 

Daar was D66-voorman Klaas de Zwaan het roerend mee eens. “Dit voelt onrechtvaardig. Het lijkt op vroeger als je als kind ruzie had en je moeder zei: ‘wees nou maar de verstandigste’. Dat wilde je niet horen, maar achteraf wist je dat ze gelijk had. Toch blijft het een hard gelag om het triomfantelijk commentaar van de Niemans-advocaat te lezen. Die vergeet dat 55.000 inwoners - die niks met de zaak te maken hebben - de gevolgen van de uitspraak voelen.” 

Broekriem aanhalen
Meerdere fracties benadrukten dat de inwoners niet de dupe mogen worden van de affaire. Maar VHL-Lokaal voorman Wim van Dijk stelde vast dat het onvermijdelijk is dat na deze mokerslag de broekriem stevig wordt aangehaald. “Misschien moet op termijn de belasting wel omhoog. In dat geval moeten de inkomsten ten goede van de inwoners komen.”

Van Doorn (GroenLinks): “Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de inwoners. We proberen belastingverhoging te voorkomen, maar dapper dat VHL Lokaal aangeeft dat die niet uitgesloten is. We moeten aan de slag om de enorme lening die we straks hebben af te lossen. Daar mogen we onze kinderen niet mee belasten.” 

Diverse woordvoerders lieten weten dat Vijfheerenlanden haar plannen toch moet gaan uitvoeren en dat provincie en rijk hier een rol in moeten spelen. De Zwaan: “Een jonge, ambitieuze fusiegemeente verdient dit lot niet. We hopen dat Rijk en provincie bijspringen om deze last te verlichten.” 

En Dico Baars (CU): “We moeten het goede zoeken voor de inwoners en kijken wat echt nodig is: energietransitie, mobiliteit en woningbouw. Daarvoor zijn gesprekken met andere overheden nodig.” 

Harry van Tilburg (Lokaal Alert) zag perspectief: “We moeten niet op onze handen gaan zitten. We hebben een goede grondpositie in Broekgraaf. Dat kan de aanjager worden waarmee we weer wat vlees op de botten kunnen krijgen.”

Vianen had voor de claim 40,9 miljoen gereserveerd, zodat er nog 51 miljoen euro nodig was. Het gaat om 33 miljoen Eneco gelden, veertien miljoen uit de reserve grondexploitatie en vier miljoen uit de algemene reserve.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier