Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Kaders voor huisvesting arbeidsmigranten gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Politiek Vijfheerenlanden wil dat het college haast maakt met het beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.


Wethouder Marcel Verweij beloofde nog voor de zomer met een nieuw beleidskader te komen. De zaak stond vorige week op de agenda van de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport. 

Directe aanleiding was een brief van Richard Bosman die namens de eigenaar van het pand aan de Schaiksehof 2 in Leerdam – naast Family Fit Muslu – probeert een vergunning te krijgen om in het al elf jaar leegstaande gebouw logies voor arbeidsmigranten en spoedzoekers te vestigen. De eigenaar wil aan de Schaiksehof 2 tenminste zestig slaapplaatsen – met beheerder – voor arbeidsmigranten realiseren. Tot nu tot gaf gemeente Vijfheerenlanden hiervoor geen toestemming.

Volgens Bosman en zijn cliënt op basis van onduidelijke argumenten. “B&W kijken weg en schuiven de problemen voor zich uit. Door krampachtig vast te houden aan de bestaande bestemming komt er geen oplossing voor deze leegstand én de menswaardige huisvesting van arbeidsmigranten. Wie wil zoekt een oplossing, wie niet wil een reden”, zei inspreker Bosman. 

Volgens hem worden de buitenlandse werknemers nu ondergebracht in goedkope woningen waar ze met te veel personen in een kleine woning verblijven en zo concurreren met starters en minder draagkrachtigen op de toch al krappe woningmarkt. Voor VHL Lokaal aanleiding deze kwestie op de agenda te zetten, ook al omdat de raad in juli 2019 unaniem een motie van VHL Lokaal en SGP aannam, waarin het college werd gevraagd de knelpunten in beeld te brengen en voor de zomer van 2020 met plannen te komen om deze knelpunten aan te pakken. 

“Al diverse keren is door onze fractie maar ook door andere partijen het probleem rond de huisvesting van arbeidsmigranten onder de aandacht gebracht. Het college heeft toegezegd dat er onderzoeken gedaan zouden worden en dat er gesproken zou worden met de regio. Tot nu toe is er weinig of geen actie geweest”, aldus VHL Lokaal. Waarbij woordvoerder John van der Velden zich afvroeg waarom B&W de plannen voor de Schaiksehof niet positiever benadert.

Pappen en nathouden
Daar was SGP-er Arie Donker het roerend mee eens. “Het verdient geen schoonheidsprijs hoe het college omgaat met de motie van de raad. Het is pappen en nathouden: ‘kom ik er vandaag niet, dan kom ik er morgen wel’. We moeten het goede zoeken voor al onze inwoners, ook voor arbeidsmigranten.”

CU-woordvoerder Gert Schut stelde vast dat het college wel oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten met kortlopende contracten afwijst, maar daarvoor geen goede argumenten aanvoert. 

“We snappen dat er eerst beleid moet zijn, maar blijf de problemen niet voor je uitschuiven. We kunnen wel zeggen dat we creatief moeten denken, maar het schiet niet op als we voortdurend oplossingen afwijzen.” CDA-er David Golverdingen constateerde dat dit onderwerp eigenlijk niet op de agenda zou moeten staan. 

“Twee jaar geleden is er via een motie een oproep gedaan om fatsoenlijke huisvesting voor deze mensen te regelen”, aldus Golverdingen die B&W opriep zo snel mogelijk met een afwegingskader te komen. 

“Nu kijken we naar een pingpong wedstrijd waar twee partijen tegenover elkaar staan.” Ook VVD, D66 en PvdA drongen er bij B&W op aan zo snel mogelijk met zo’n kader op de proppen te komen. “Dat is ook het moment om te kijken naar de knelpunten en oplossingen. En het plan voor de Schaiksehof is daarbij een van de mogelijkheden”, zei Christel van ‘t Pad (PvdA). 

Daar was Erik van Doorn (GroenLinks) het mee eens, maar hij stelde - net als de CU - vast dat het beeld ontstaat dat de gemeente niet echt meedenkt met creatieve oplossingen en evenmin erg hulpvaardig is richting ondernemers.

Nieuw beleid
Wethouder Marcel Verweij betreurde het dat het nieuwe kader nog niet beschikbaar is, maar benadrukte dat B&W niet stil hebben gezeten. “We trekken samen op met Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden, maar ook met de U16, richting Utrecht.”

Met de fruittelers zijn er al dingen geregeld, andere sectoren volgen nog, vertelde Verweij. Maar daar is wel nieuw beleid voor nodig. 

“We hebben nu nog te maken met de kaders van de oude gemeenten en volgens het oude beleid van Leerdam zijn dit soort activiteiten daar niet toegestaan. U kunt niet van ons vragen dat we besluiten nemen die buiten het vastgestelde beleid vallen. We zetten stappen, proberen creatief mee te denken, maar dat is de klem waarin we zitten.” 

De fracties pruttelden nog wat na. Schut en Van der Velden drongen aan op betere communicatie en ook Donker was niet gelukkig met de gang van zaken. 

“Probeer te helpen als er een verzoek komt en scheep mensen niet af met oneigenlijke argumenten.” 

Uiteindelijk ging de commissie akkoord met de toezegging dat B&W er alles aan doen om het nieuwe beleid voor de zomer te presenteren en dan ook te kijken naar de verzoeken. “Het is niet verstandig over één geval te praten.”

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier