Aantal woningen deelgebied 2A in De Plantage bijgesteld
Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto

Aantal woningen deelgebied 2A in De Plantage bijgesteld

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De komende jaren worden er honderden woningen gebouwd in nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren. Dit woningaantal werd eerder door verminderde behoefte naar beneden bijgesteld.


De verwachtingen voor de komende jaren zijn positief. Alles is erop gericht de wijk te bouwen zoals oorspronkelijk vastgesteld. De gemeente wil de voortgang erin houden en voldoen aan de hoge vraag. De gemeenteraad stelde op 2 maart het bestemmingsplan vast dat dit mogelijk maakt.  

Nu de raad het plan heeft vastgesteld, kan de gemeente aan de slag met de ontwikkeling van deelgebied 2A. Het gaat om het deel ten zuiden van de Bentinckshof rondom De Poort. Daar kunnen de woningen nu worden gerealiseerd. Ook kan dat op de bouwgrond aan de Rijksstraatweg. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze woningen al in het bestemmingsplan uit 2017 mee te nemen. Dit werd toen bijgesteld door de teruglopende woningbehoefte. De komende jaren zijn de verwachtingen een stuk beter. De ontwikkeling past binnen de regionale afspraken die zijn gemaakt in de woonagenda van regio Rivierenland.

Parkeernorm in de wijk
De afgelopen tijd kwam het parkeren in De Plantage een aantal keer ter sprake. Voor ieder nieuwbouwproject geldt er een parkeernorm. Dit is een landelijke CROW-norm. Daarbij gaan ze uit van minimaal 1 tot maximaal 2,7 parkeerplaats(en) per huis.

In De Plantage hanteer de gemeente West Betuwe een gemiddelde norm van 2,2 parkeerplekken per woning. Dit is wel verschillend per type huis. Zo is de norm bij huur- en rijwoningen wat lager dan bij tweekappers en vrijstaande huizen.

Klimaatmaatregelen
Ook houdt de gemeente bij de ontwikkeling van dit nieuwbouwproject rekening met duurzaamheid en klimaatadaptatie. Denk aan het afkoppelen van de hemelwaterafvoer of het creëren van zogenaamde wadi’s. Daarbij stroomt het water niet naar het riool, maar via goten en greppels naar een tijdelijke opslag boven de grond.

De gemeente kijkt in de wijk bijvoorbeeld naar duurzame dakbedekking van schuurtjes en het aanleggen van de openbare parkeerplaatsen met zogenaamde grastegels.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier