Dromen van een mooiere Hoogstraat
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Dromen van een mooiere Hoogstraat

  •   keer gelezen

LEERDAM • Om de situatie in de Hoogstraat in Leerdam te verbeteren, moeten op korte termijn maatregelen worden genomen om de leegstand aan te pakken en de verkeerssituatie te verbeteren.


Dat is de belangrijkste conclusie van de enquête die de Wijkraad centrum Leerdam (WcL) onlangs hield onder bewoners en ondernemers in de Hoogstraat. In totaal kregen de Hoogstraatbewoners zeventien vragen over de inrichting, het sociale aspect, de omgeving, het verkeer en de toekomst van de straat. Heel opmerkelijk: dertien keer kwam de waardering lager dan een zes uit. 

Sterker nog: het ‘rapport’ wemelde van de tweeën, drieën en vieren. Maar even opvallend: de meeste invullers van de enquête – ruim 75 procent – noemt de Hoogstraat een plek waar ze zich thuis voelen. En ongeveer de helft laat weten hier nog heel lang te willen wonen. Slechts negentien procent zegt snel te willen verhuizen of verwacht niet dat ze nog lang in de straat blijven wonen.

Er moet iets gebeuren
De opstellers van de enquête stellen vast dat het ‘pijnlijk duidelijk is dat de Hoogstraat niet meer de bruisende, sfeervolle straat van weleer is’. Er moet daarom iets gebeuren – en liefst op korte termijn. Vandaar dat de WcL de ‘gebruikers’ aan het woord laat.

“Zij kunnen als beste aangeven hoe de Hoogstraat weer een straat kan worden waar het prettig wonen, wandelen, recreëren en winkelen is.” 

De resultaten van het onderzoek liegen er niet om, blijkt uit de ‘Leefbaarheidsmeter’ die op basis van de enquête werd opgesteld. De Hoogstraat ‘scoort’ zeer matig: op slechts vier onderdelen geven de bewoners een zes of hoger. Positieve uitschieters zijn de ‘overstromingsbestendigheid’ en de ‘bereikbaarheid van de voorzieningen’ met dikke zevens. Ook de onderdelen ‘sociaal contact’ en ‘hittecomfort’ krijgen ruime voldoendes. 

Maar daarmee is het goede nieuws op. De criteria ‘groen’, ‘rustplekken’, ‘spelen op straat’, ‘verkeersluwte’, verkeersveiligheid’ en ‘parkeergelegenheid’ blijven op het rapportcijfer twee of drie steken, terwijl ook ‘ruimte voor voetgangers’, ‘oversteekbaarheid’ en ‘geluidscomfort’ met dikke onvoldoendes worden gewaardeerd. 

De zorgen over het verkeer worden bevestigd door een recent onderzoek, waaruit blijkt dat Leerdam-Centrum als wijk qua verkeersveiligheid het slechtst scoort binnen Vijfheerenlanden.

Waardering
Toch gaat dit niet ten koste van de waardering die de ‘gebruikers’ voor de Hoogstraat hebben. Zeker: meerdere bewoners laten weten dat ze bezorgd en kwaad zijn over de huidige situatie, tegelijkertijd zijn velen trots op ‘hun’ straat en kijken hoopvol naar de toekomst.

Die hoop wordt gecombineerd met een aantal wensen. Zo hopen inwoners dat de Hoogstraat uitgroeit tot een ‘aantrekkelijke, gezellige, veilige en karakteristieke straat met volop levendigheid, plezier en licht’.

Aanbevelingen
Om dat te bereiken, komt de WcL met een serie aanbevelingen. Aanpak van de leegstand en verbetering van de verkeerssituatie zijn daarbij speerpunten.

De WcL pleit voor een actieve rol van de gemeente. “De aanpak van leegstand van woningen boven winkels lijkt de beste mogelijkheid te bieden.” Daarbij is overleg tussen gemeente, ondernemersvereniging, vastgoedeigenaren en bewoners een vereiste. 

De WcL vindt dat de aanpak van leegstaande panden het best kan gebeuren door de komst van grote, aantrekkelijke, hoogwaardige, duurdere koopappartementen en niet door de ontwikkeling van mini-appartementen. Aanpak van de verkeerssituatie en de komst van meer groen staan eveneens hoog op het verlanglijstje. 

De resultaten van de enquête en de aanbevelingen worden besproken met gemeente en vastgoedeigenaren. Daarnaast worden ze meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe visie voor de Leerdamse binnenstad.        

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier